Baza technologii


Logo wpisu Metoda prasowania w stanie ciekłym (squeeze casting)

Metoda prasowania w stanie ciekłym (squeeze casting)

Daniel Szymonik

Opis technologii / usługi

Metodę prasowania w stanie ciekłym (squeeze casting) powszechnie zalicza się do procesów odlewania ciśnieniowego. W odróżnieniu od odlewania pod ciśnieniem (pressure die casting), gdzie występują turbulentne (uwarstwione) przepływy ciekłego metalu, w technologii squeeze casting metal wypełnia wnękę formy w sposób laminarny, bez turbulencji, z dużo mniejszą prędkością, dzięki czemu nie występuje zjawisko okluzji gazów w strukturze odlewów. W klasycznym ujęciu technologia squeeze casting polega na wlaniu ciekłego metalu do wnęki formy, uprzednio podgrzanej z naniesioną warstwą pokrycia ochronno-izolacyjnego a następnie wywarciu ciśnienia za pomocą stempla (rdzenia) prasującego. Ciśnienie na ciekły metal jest przykładane bezpośrednio po jego wlaniu do formy (aby zminimalizować ewentualne występowanie fazy stałej) i utrzymywane w ciągu całego procesu aż do pełnego zakrzepnięcia odlewu. Po upływie wymaganego czasu odlew jest usuwany z formy systemem wypychaczy. Odlewy prasowane w stanie ciekłym charakteryzują się średnio 10 – 15% wzrostem wartości granicy plastyczności oraz 50 – 80% poprawą wydłużenia całkowitego. Technologia prasowania w stanie ciekłym daje możliwość produkcji odlewów z dokładnym odwzorowaniem kształtu i powierzchni praktycznie „na gotowo” (ang. near net shape) z uzyskiem metalu sięgającym powyżej 95%. W praktyce technologię squeeze casting wykorzystuje się do produkcji odpowiedzialnych części w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym i zbrojeniowym.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Istotną zaletą tego sposobu odlewania jest znaczne wydłużenie trwałości formy, co umożliwia wykonywanie odlewów z całej gamy metali nieżelaznych, jak również z żeliwa i staliwa. Wysokie ciśnieniem pod którym metal krzepnie we wnęce formy sprzyja otrzymywaniu odlewów „zdrowych”, bez nieciągłości strukturalnych, co dodatkowo umożliwia przeprowadzenie ich pełnej obróbki cieplnej, zwłaszcza wysokotemperaturowego utwardzania dyspersyjnego. Dzięki technologii squeeze casting uzyskuje się odlewy bez nieciągłości strukturalnych i o rozdrobnionej mikrostrukturze oraz o wysokim poziomie właściwości, zbliżonym do poziomu właściwości wyrobów kutych. Jednak w porównaniu do procesów przeróbki plastycznej, proces prasowania w stanie ciekłym jest pod wieloma względami bardziej ekonomiczny, chociażby ze względu na niższe zużycie energii i materiału.

Zastosowanie rynkowe

W praktyce technologię squeeze casting wykorzystuje się do produkcji odpowiedzialnych części w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym i zbrojeniowym. Korzystne jej aspekty zostały docenione w kontekście wytwarzania narażonych na obciążenia elementów zawieszenia w samochodach osobowych wielu znanych marek. Technologia squeeze casting korzysta z gotowych rozwiązań dostarczanych przez przemysł chemiczny w postaci smarów, olei, separatorów, chłodziw.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Wynalazek
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"