Baza technologii


Logo wpisu Metoda produkcji płynnego nawozu bogatego w azot amonowy

Metoda produkcji płynnego nawozu bogatego w azot amonowy

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Przedmiotem technologii jest metoda produkcji płynnego nawozu bogatego w azot amonowy, powstały z odchodów owadów, a w
szczególności z larw owada Hermetia illucens oraz odpadów z biogazowni, w szczególności frakcji ciekłej pofermentu z biogazowni. Frakcje te, w których skład wchodzą nierozłożone związki organiczne, związki mineralne, biomasa mikroorganizmów oraz woda, powstają w biogazowniach rolniczych jako odpady wymagające zagospodarowania. Przedmiotowa metoda pozwoliła na odpowiednie przetworzenie tej substancji, by powstały z niej nawóz posiadał parametry pozwalające na jego zastosowanie w rolnictwie. Metoda ta polega na umieszczeniu wewnątrz szczelnego reaktora, który posiada właściwości pozwalające na odprowadzenie gazów oraz system mieszania, 1000 gramów ciekłej frakcji pofermentu z biogazowni rolniczej o zawartości około 2,51% suchej masy, stężeniu azotu ogólnego na poziomie około 1,89 g/dm3 oraz azotu amonowego na poziomie około 1,46 g/ dm3. Następnie w reaktorze utrzymuje się warunki beztlenowe i temperaturę około 39 stopni Celsjusza oraz dodaje się w dawkach 1,5 kgs.m.o.∙m-3∙d-1, co 24 godziny substrat w postaci świeżych odchodów Hermetia illucens zawierający około 18,07 g/kg, w tym około 8,63% stanowi azot amonowy (1,56 g/kg). Po około 100 dniach fermentacji usuwa się poferment w celu oznaczenia parametrów nawozowych. W tak uzyskanym nawozie zawartość azotu ogólnego wyniosła 3,5 g/ dm3, a azotu amonowego 2,2 g/ dm3 co stanowiło około 63%. Sucha masa wyniosła natomiast 5%, co świadczy o tym, że nawóz ma formę płynną, posiadającą także pewną zawartość części stałej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Głównymi zaletami uzyskanego nawozu są wysoka zawartość azotu amonowego i jego procentowy udział w azocie ogólnym oraz płynny stan. Poferment, który jest odpadem powstającym w biogazowniach, można wykorzystać jako nawóz. Jest on skuteczniejszy niż popularne nawozy naturalne – obornik czy gnojowica. Stosowanie pofermentu jako nawozu pozwala na zwiększenie plonów nawet o 20%. Wartość pofermentu wynika przede wszystkim z jego wysokiej zasobności w składniki pokarmowe, a 80% zawartego w pofermencie azotu to azot amonowy, a nie – jak w przypadku nawozów sztucznych – azot azotanowy.

Zastosowanie rynkowe

Do głównych odbiorców przedmiotowej technologii zaliczyć należy przedsiębiorstwa rolnicze korzystające z nawozów celem uzdatnienia jakości gleby oraz zwiększenia plonów, podmioty zajmujące się produkcją/dystrybucją nawozów oraz biogazownie, którzy potencjalnie byliby zainteresowani licencjonowaniem bądź wykupem praw do metody produkcji płynnego nawozu bogatego w azot amonowy.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Poznań, woj. wielkopolskie

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 3

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 7 marca 2023 11:22

Wróć na stronę "Bazy"