Baza technologii


Logo wpisu Metoda przygotowania i prowadzenia procesu B+R w celu jego komercjalizacji

Metoda przygotowania i prowadzenia procesu B+R w celu jego komercjalizacji

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

- Badanie i ocena zgłoszonego problemu technicznego pod kątem możliwości zastosowania rozwiązań innowacyjnych dostępnych w ramach funduszy krajowych i zagranicznych. Metoda dostępna w obszarze zrównoważonej energetyki, proekologicznym ograniczaniem strat energii, ciepła i surowców, w obszarze technologiach przemysłowych takich jak fotonika, mechatronika, właściwości fizyczne produktów oraz technologie mikrostrumieniowe, w sektorze przetwórstwa żywności w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności. - Tworzenie zespołu wsparcia projektu złożonego z wykwalifikowanej kadry naukowej, inżynierów, koordynatorów i menedżera projektu odpowiedzialnych za przygotowanie wniosku, czuwanie nad formalnościami związanymi z przebiegiem oraz harmonogramem projektu. Metoda wspiera działania od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac badawczych, przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników badań.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- Wsparcie wiarygodnego partnera naukowego pozbawionego administracyjnych ograniczeń niezbędnego do tworzenia konsorcjów realizujących projekty B+R finansowane ze środków unijnych. - Brak konieczności alokowania własnych zasobów do formalnych procedur związanych z projektem. - Łatwość uzyskania dofinansowania na rozwój przedsiębiorstwa.

Zastosowanie rynkowe

Badanie i ocena zgłoszonego problemu technologicznego, przygotowanie wniosku o finansowanie, stworzenie zespołu projektowego, przeprowadzenie oraz rozliczenie projektu.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o.

NIP: 5250008703

Adres www: http://www.cobrabid.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"