Baza technologii


Logo wpisu Metody i narzędzia rozwiązywania problemów - (MazoviaEDIH/ARP/C4/02)

Metody i narzędzia rozwiązywania problemów - (MazoviaEDIH/ARP/C4/02)

ARP S.A.

Opis technologii / usługi

Usługi szkoleniowe związane z podnoszeniem kompetencji

Celem niniejszej usługi jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego wdrażania metod i narzędzi służących identyfikacji źródeł problemów oraz ich efektywnego rozwiązywania w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) oraz startupach.
Istotnym aspektem szkolenia jest wykorzystanie zestawu dobrych praktyk zgromadzonych przez ekspertów ARP w trakcie wcześniejszych inicjatyw.
Uczestnicy poznają wybrane metody i narzędzia związane z filozofią Lean, takie jak 5W+2H, 5 Dlaczego oraz Diagram Ishikawy.
Zaznajomią się także z koncepcją wdrażania zmian opartą na cyklu PDCA, będącą integralną częścią kultury ciągłego doskonalenia.
Nabędą zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną, umożliwiającą głębsze zrozumienie źródła problemu oraz opracowanie skutecznych rozwiązań i działań prewencyjnych.
Dodatkowo, uczestnicy zdobędą umiejętność posługiwania się metodami i narzędziami do identyfikacji i rozwiązywania problemów.
Rozwiną także kluczowe kompetencje, takie jak analiza źródeł problemów, eliminacja lub ograniczenie ich wpływu, krytyczne myślenie, podejmowanie decyzji opartych na faktach, zwiększenie efektywności procesów oraz zwiększenie zaangażowania zespołu.

Szacowany koszt usługi: 9 384,07 zł
Wartość udzielanej pomocy de minimis: 4 692,04 zł

Więcej szczegółowych informacji jak otrzymać usługę uzyskasz kontaktując się poprzez formularz kontaktowy PTT.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Szkolenie jest adresowane do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) działających w sektorach produkcyjnym, handlowym oraz usługowym, a także do startupów. Osoby, które na co dzień stykają się z różnorodnymi problemami w przedsiębiorstwie, stanowią główną grupę docelową. Zatem szkolenie może być korzystne dla każdego pracownika przedsiębiorstwa, zwłaszcza dla kadry kierowniczej na wszystkich szczeblach organizacji, personelu zajmującego się zarządzaniem sprzedażą, produkcją, logistyką, utrzymaniem ruchu, zakupami, technologią, jakością, pracowników zajmujących się optymalizacją procesów oraz przedstawicieli działów badawczo-rozwojowych i innych, dla których szkolenie może przyczynić się do rozwoju kompetencji w zakresie identyfikacji i rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwie.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Warszawa, woj. mazowieckie

Dane podmiotu

Nazwa: ARP S.A.

NIP: 5260300204

Adres www: http://arp.pl

Forma ochrony

Nie dotyczy

Poziom gotowości technologicznej

Nie dotyczy

Forma komercjalizacji

Forma komercjalizacji/współpracy

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Linki


Dodano 24 kwietnia 2024 11:52

Wróć na stronę "Bazy"