Baza technologii


Logo wpisu Metodyka badania odporności na ścieranie farb w urządzeniach typu Sutherland

Metodyka badania odporności na ścieranie farb w urządzeniach typu Sutherland

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Stosowana obecnie ocena odporności na ścieranie farb polega jedynie na wizualnym porównywaniu badanych próbek. Jest to ocena niemiarodajna/ subiektywna, w związku, z czym postanowiono opracować obiektywną metodę oceny. Ewaluacja poddanych procesowi ścieraniu próbek według zaproponowanej we wniosku metodyki bazuje na pomiarach spektrofotometrycznych oraz wyliczeniu parametru ΔE*ab (różnicy barw) próbki przed procesem ścierania i na różnych etapach procesu ścierania. Zastosowanie pomiarów spektrofotometrycznych w ocenie odporności na ścieranie nie jest spotykane w praktyce przemysłowej. Ponadto celem opracowanej metodyki było podjęcie próby dostosowania zmian parametru ΔE*ab na poddanej ścieraniu próbce farby oraz receptorze w stosunku do zmian parametru ΔE*ab na odpowiednich polach szarej skali zmiany wybarwienia, jak i skali zabrudzenia bieli na podstawie przyporządkowania odpowiednich wartości zmian parametru ΔE*ab, zarówno na próbce, jak i receptorze, odpowiednim stopniom szarej skali.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Praktyczne zastosowanie, różne gałęzie przemysłu, innowacyjna metoda, dotychczas brak jest miarodajnej metody oceny odporności na ścieranie, potrzeba opracowanie tego typu metody badawczej, zastosowanie urządzeń, które w większości mieszalni farb się znajdują (spektrofotometr i urządzenie do badania ścieralności), niskie koszty badania. Możliwość porównania odporności na ścieranie różnych farb, możliwość oceny modyfikacji farb w celu poprawy ich odporności na ścieranie, duże zainteresowanie tą metodą badawczą ze strony przemysłu, obecnie brak jest obiektywnej metody badania odporności na ścieranie, stosowana jest jedynie ocena wizualna poddanych ścieraniu próbek.

Zastosowanie rynkowe

Metodyka badania odporności na ścieranie, znajdzie szerokie zastosowanie w różnorakich gałęziach przemysłu. Dedykowana jest głównie dla przemysłu poligraficznego, tzn. produkcji farb i lakierów drukowych. Znajdzie również zastosowanie w innych dziedzinach przemysłu, np. samochodowym (w produkcji lakierów samochodowych), w przemyśle budowlanym (np. w produkcji farb ściennych itp), w przemyśle ceramicznym (np. w badaniu zmian barwy terakoty w wyniku procesu ścierania), w przemyśle tekstylnym (np. w badaniu odporności na ścieranie farb przeznaczonych dla przemysłu odzieżowego).

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"