Baza technologii


Logo wpisu Metodyka oceny i projektowania systemów dystrybucyjnych

Metodyka oceny i projektowania systemów dystrybucyjnych

Instytut Logistyki i Magazynowania

Opis technologii / usługi

Projektowanie magazynów, centrów dystrybucyjnych to produkt konsultingowy służący do wskazania klientowi rozwiązań technologiczno-organizacyjnych magazynu, centrum dystrybucji najbardziej efektywnych pod względem kosztowym. Nakreślamy cele i efekty prac takie jak: obniżenie kosztów magazynowania, optymalne wykorzystanie (przestrzeni magazynu, infrastruktury technicznej, zasobów ludzkich), szybka i bezbłędna realizacja zleceń Klientów, zapewnienie zakładanego poziomu obsługi Klienta, identyfikacja produktów w magazynie, monitorowanie przebiegu procesu magazynowania. Wybór najbardziej efektywnego rozwiązania dokonywany jest w oparciu o analizę wielokryterialną, przy czym wybór wariantu dokonywany jest wspólnie z klientem biorąc pod uwagę zdefiniowane kryteria wyboru.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Produkt konsultingowy pozwala na optymalizacją procesów magazynowych i transportowych, obnienie kosztów logistycznych, poprawę płynności przedsiębiorstwa oraz możliwość stosowania w różnych typach przedsiębiorstw.

Zastosowanie rynkowe

Branża elektromaszynowa Branża spożywcza Energetyka i Paliwa Opakowania i poligrafia

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Logistyki i Magazynowania

NIP: 7770020410

Kraj: Polska

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 13 maja 2021 17:33

Wróć na stronę "Bazy"