Baza technologii


Logo wpisu Metrologia w przemyśle metalowym

Metrologia w przemyśle metalowym

Etteplan Poland Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Etteplan dostarcza usług R&D m.in. dla branży metalowej, pracując dla takich firm jak ArcelorMittal, KoneCrains, SSAB, Kemppi, Outokompu, Normet czy Andritz. Odnośnie wyzwania nr 1 (system sterowania piecem gazowym): Sugerujemy podzielić projekt na dwa etapy. A. Zainstalowanie systemu pomiarowego: analizator składu – pomiar składu, temperatury pomiar objętości, temp. i wilgotności powietrza zasil. pomiar zużycia energii elektrycznej pomiar parametrów wewnątrz komory spalania Na tej podstawie będzie można gromadzić dane i zbudować matematyczny model zjawisk zachodzących w systemie. Zgromadzone dane powinny również pozwolić na estymację oszczędności wynikających z optymalizacji sterowania B. Opracowanie układu sterowania w oparciu o model stworzony w pierwszym etapie. Część pomiarową będzie można częściowo wykorzystać, ale trzeba będzie ją rozbudować z uwagi na wymogi bezpieczeństwa. Odnośnie wyzwania nr 2 (pomiar aluminium w zgarach): Dysponujemy kilkoma metodami pomiarowymi: Wykorzystanie własności ferromagnetycznych Prądy wirowe Przenikalność magnetyczna Przenikalność elektryczna Analiza widmowa łuku elektrycznego między próbką a elektrodą o znanym składzie, pomiary w naczyniu szczelnym wypełnionym gazem obojętnym Odnośnie wyzwania nr 3 (kontrola jakości elementów szlifowanych): Dysponujemy trzema metodami: System wizyjny z kamerami i odpowiednio dobranym oświetleniem (pod odpowiednim kątem). Wiązka laserowa pod kątem, pozwalająca na detekcję załamań Reluktancja (preferowane) Odnośnie wyzwania nr 5 (pomiar SDO): Mamy dla Państwa 2 rozwiązania, w zależności od tego czy anodowanie odbywa się metodą chemiczną czy elektrochemiczną. Odnośnie wyzwania nr 7 (pomiar szerokości taśm): Mamy dla Państwa 3 rozwiązania: System wizyjny Metoda mechaniczna w której dwa przeciwległe bolce są wypychane w kierunku krawędzi stali siłą regulowaną polem magnetycznym Metoda mechaniczna z płozami na rolkach z końcówką rubinową

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Posiadamy bardzo bogatą, unikalną wiedzę na temat procesów przemysłowych oraz 30-letnie doświadczenie w konstruowaniu rozwiązań technicznych adresujących zagadnienia przemysłowe. Etteplan jest partnerem z którym pracują największe marki przemysłowe także historia pokazuje że jesteśmy godni zaufania. Jesteśmy w Polsce od 9 lat i mamy tutaj 200 swoich inżynierów R&D od elektroniki, softu i mechaniki.

Zastosowanie rynkowe

Wybrane przez nas technologie adresują zgłoszone przez Państwa wyzwania.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Etteplan Poland Sp. z o.o.

NIP: 8943008255

Adres www: http://www.etteplan.com

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"