Baza technologii


Logo wpisu Mikrostrumieniowy wymiennik ciepła

Mikrostrumieniowy wymiennik ciepła

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Bateria cienkich membran z kwasoodpornej stali z mikrokanałami wyciętymi laserowo. Poszczególne membrany są przedzielone płytkami ze stopu aluminiowego, wyposażonymi w podłużne otwory. Kolektor obiegu pierwotnego jest usytuowany centralnie, kolektory obiegu wtórnego – na zewnątrz. Przylegające do siebie płytki wymiennika mają grubość 100 µm, a kanały – szerokość 200 µm.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- Urządzenie zapewnia szczególnie wysoką intensywność przejmowania ciepła dzięki uzyskiwaniu bardzo wysokiego współczynnika wymiany ciepła między obiegiem pierwotnym i wtórnym. - Posiada bardzo wysoką wydajność oraz małe gabaryty przy jednocześnie dużych mocach cieplnych. Dzięki znacznej redukcji zużycia energii i oszczędności materiałów, koszt wykonania i eksploatacji jest znacznie niższy niż aktualnie produkowanych konwencjonalnych urządzeń. - Urządzenie może pracować w różnych konfiguracjach (ciecz-ciecz, ciecz-gaz, gaz-gaz) i może być produkowane w szerokiej skali wymiarów i mocy cieplnych, począwszy od mini wymiennika dla zastosowań w elektronice, poprzez przemysł rolno-spożywczy, farmaceutyczny i chemiczny do energetyki i przemysłu ciężkiego.

Zastosowanie rynkowe

Szybkie i efektywne schładzanie układów pomiarowych i technologicznych w różnych konfiguracjach: między gazami lub cieczami oraz między cieczą a gazem przy niewielkiej objętości urządzenia.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o.

NIP: 5250008703

Adres www: http://www.cobrabid.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"