Baza technologii


Logo wpisu Mobilna wylęgarnia i podchowalnia ryb

Mobilna wylęgarnia i podchowalnia ryb

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza

Opis technologii / usługi

W celu podniesienia produkcji materiału zarybieniowego ryb skonstruowano moduł wylęgarniczo-podchowowyna potrzeby małych gospodarstw jeziorowych i ośrodków zarybieniowych. Zestaw umożliwia inkubację ikry i pozyskanie wylęgu w warunkach w pełni kontrolowanych. Składa się z dwóch autonomicznych części: mobilnej wylęgarni (rys. 1) i polowej podchowalni (rys. 2). Mobilna wylęgarnia skonstruowana została na bazie przyczepy handlowej F. P. „Niewiadów”. Zasadniczą część wylęgarni stanowi 15 słojów Weissa, zasilanych wodą w obiegu zamkniętym. Układ wyposażonym jest w typowe urządzenia służące do retencji, recyrkulacji oraz uzdatniania wody. Wylęgarnię zasila woda głębinowa lub powierzchniowa. Skonstruowany obieg recyrkulacyjny pozwala na dostosowanie parametrów wody do poziomu umożliwiającego inkubację ikry większości gatunków ryb. Polowa podchowalnia umożliwia gromadzenie tarlaków, sztuczny rozród oraz przetrzymywanie lub podchów uzyskanego wylęgu. Zaprojektowany obieg recyrkulacyjny wyposażono we wszystkie niezbędne urządzenia i rozwiązania technologiczne, umożliwiające pełną recyrkulację i uzdatnianie wody (rys. 2). Zasadniczą część podchowalni stanowią 4 koryta podchowowe o obj.1,5 m3każde oraz 3 baseny rotacyjne, o kubaturze 1 m3. Cała instalacja umieszczona została wewnątrz hali namiotowej. Moduły zostały wyposażone w sprzęt kontrolno-pomiarowy oraz zabezpieczone agregatem prądotwórczym z automatycznym rozruchem na wypadek zaniku napięcia w sieci elektrycznej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- zwiększenie produkcji pełnowartościowego materiału zarybieniowego szczupaka i innych gat. ryb (lina, karasia, suma, sandacza, itd.; - rozwój technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego; - potencjalne zwiększanie atrakcyjności wędkarskiej zarybianych wód oraz wspomaganie procesu przywracania równowagi gatunkowej w zbiornikach wodnych; - stworzenie ruchomej bazy wylęgarniczo-podchowowej, wykorzystywanej po zakończeniu projektu do dalszego praktycznego szkolenia użytkowników wód w zakresie nowoczesnej akwakultury oraz do produkcji materiału zarybieniowego; - pogłębienie wiedzy i poznanie technologii z zakresu nowoczesnej akwakultury

Zastosowanie rynkowe

Moduł wylęgarniczo-podchowowyna potrzeby małych gospodarstw jeziorowych i ośrodków zarybieniowych umożliwia inkubację ikry i pozyskanie wylęgu w warunkach w pełni kontrolowanych większości gatunków ryb.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza

NIP: 7390202079

Adres www: http://www.infish.com.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"