Baza technologii


Logo wpisu Mobilny, wizyjny system do diagnozowania zdrowia konstrukcji.

Mobilny, wizyjny system do diagnozowania zdrowia konstrukcji.

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Propozycja dotyczy opracowania mobilnego urządzenia diagnostycznego, które ułatwi pracownikom urzędów dozoru technicznego ocenę stanu zdrowia struktur inżynierskich. Koncepcja polega na integracji optycznych metod pomiaru przemieszczeń/odkształceń (cyfrowa korelacja obrazu 3D), kształtu (oświetlenie strukturalne) oraz temperatury (kamera termowizyjna) w jednym urządzeniu, bazującym na konstrukcji aparatu fotograficznego 3D.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

1. Mobilność - urządzenie będzie niewiele większe od typowego aparatu fotograficznego; będzie mogło łatwo być przenoszone do kolejnych miejsc pomiarowych; wszystkie moduły funkcjonalne: akwizycja, przetwarzanie i wizualizacja zintegrowane będą w jednej obudowie. 2. Automatyczna fuzja danych z pomiarów przemieszczeń/odkształceń, kształtu i temperatury. 3. Brak konieczności kalibracji - składowe urządzenia pomiarowe będą skalibrowane na etapie produkcji urządzenia. 4. Natychmiastowy dostęp do wyników - wizualizacje wyników wyświetlane na ekranie dotykowym wbudowanym w urządzenie. 5. Zredukowany do minimum czas przygotowania badań - kalibracja poszczególnych elementów dokonana w fazie produkcji. 6. Cena urządzenia będzie znacząco niższa niż sumaryczna cena trzech systemów pomiarowych.

Zastosowanie rynkowe

Główne pola zastosowań to badania zdrowia struktur inżynierskich w budownictwie i inżynierii lądowej (urzędy dozoru technicznego), diagnostyka w przemyśle energetycznym, petrochemicznym, ekspertyzy budowlane, analizy dla firm ubezpieczeniowych. Innym polem zastosowań są instytuty badawcze, w których mobilne urządzenia posiadające funkcjonalność 3D CKO i kamery termowizyjnej mogą upowszechnić stosowanie tych metod w mechanice eksperymentalnej i inżynierii materiałowej oraz wyprzeć standardowe zestawy do metody CKO.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"