Baza technologii


Logo wpisu MoBio

MoBio

Noidss Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Termin biometria wywodzi się z greckich słów bio (życie) i metreín (mierzyć). Biometria jest ''techniką dokonywania pomiarów istot żywych', zajmującą się akwizycją i analizą biologicznych cech człowieka. Istnieją dwa podstawowe jej zastosowania: identyfikacja, czyli stwierdzenie - kim dana osoba jest, oraz weryfikacja, czyli stwierdzenie czy dana osoba jest tym, za kogo się podaje. Techniki biometryczne stosuje się głównie w sytuacjach, w których bezpieczeństwo odgrywa istotną rolę, np. w systemach autoryzacji dostępu do danych, mechanizmach kontroli osób wchodzących do pomieszczeń, w rejestracji i późniejszej identyfikacji ludzi (m.in. w policji). Obecnie bardzo popularne jest stosowanie technologii weryfikacji w komputerach, laptopach, telefonach Smart, budynkach i bankomatach. Wszystkie znane miejsca na ciele człowieka służące _x000B_do pomiarów biometrycznych mają swoje wady i są narażone w różnym stopniu na sabotaż, trudność fizyczną pomiaru. Nawet system biometrii naczyń krwionośnych palca Hitachi i innych dość łatwo oszukać. Różnica proponowanego przez Nas rozwiązania i jej innowacyjność opiera się _x000B_na najważniejszym aspekcie jakim jest zastosowanie fałdu skóry między kciukiem, a palcem wskazującym. Dlaczego? Tego fragmentu nie da się skopiować, gdyż jest zwinięty podczas najprostszych, codziennych czynności. Tym samym nie można sztucznie zdobyć klucza dostępu. W momencie skanowania mamy fałd całkowicie rozwinięty, co następuje po stworzeniu palcami literki "L". Wtedy nasz system rozpoznaje i skanuje układ naczyń krwionośnych i linii papilarnych. Weryfikacja odbywa się więc dwufazowo. Wykorzystujemy tym samym pierwszy raz na Świecie miejsce, które gwarantuje jedno z najbezpieczniejszych miejsc do dokonania weryfikacji biometrycznej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technologia powinna być dużo tańsza od konkurencji, mobilna, przenośna do kilku urządzeń. Będzie to małe, poręczne i intuicyjne urządzenie mobilne. Planowane jest również wdrożenie systemu stacjonarnego. Chcemy dać rynkowi system, który łatwo sabotażować i skopiować, co w aspekcie weryfikacji jest najważniejsze. Jako pierwsi na Świecie zamierzamy wykorzystać nie doceniany na chwilę obecną element ludzkiego ciała.

Zastosowanie rynkowe

Rosyjski portal biometryczny BIOMETRICS.RU informuje, że zgodnie z oczekiwaniami autorów prognozy, wielkość globalnego rynku biometrycznego za sześć lat wyniesie 23,54 miliardów dolarów. Średni roczny wzrost analizowanego rynku szacuje się dla danego okresu na 17,6%. Technologia biometryczna będzie miała największe rozpowszechnienie w działalności struktur rządowych, sferze bankowości i finansów, kontroli imigracyjnej, obronie. Ciąg dalszy rozprzestrzeniania biometrii przewiduje się w systemie zdrowotnym, systemach kontroli dostępu, biometria będzie coraz częściej na prawach jazdy, legitymacjach, systemach głosowania. Nowa ważna tendencja – powszechne stosowanie danych biometrycznych w elektronice i systemach bezpieczeństwa w domu. Mobilny system MoBio powinien znaleźć zastosowanie w telefonach komórkowych, laptopach, komputerach stacjonarnych. Stacjonarny system MoBio powinien znaleźć zastosowanie w bankomatach, dostępie do budynków, samochodach.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Noidss Sp. z o.o.

NIP: 9542684063

Adres www: http://www.noidss.com

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"