Baza technologii


Logo wpisu Modele numeryczne do projektowania procesów tworzenia mieszanki paliwowo-powietrznej i spalania

Modele numeryczne do projektowania procesów tworzenia mieszanki paliwowo-powietrznej i spalania

Przemysław Ćwikowski

Opis technologii / usługi

Technologia dotyczy modeli numerycznych do komputerowego projektowania procesów tworzenia mieszanki paliwowo-powietrznej i spalania dla różnych rodzajów paliw w tym syntetycznych. Naszym produktem jest tworzenie modeli numerycznych dla konkretnego modelu wtryskiwacza, które idealnie odwzorowywałby rzeczywiste procesy na monitorze komputera, tak aby ośrodki badawczo-rozwojowe koncernów motoryzacyjnych nie musiały tracić cennego czasu na eksperymentalne badania podstawowe. Rola klienta sprowadzałaby się do wybrania modelu wtryskiwacza, paliwa i podstawowych warunków brzegowych, jak temperatura zzy ciśnienie. Docelowo nasz produkt będzie dostępny w tzw. chmurze, gdzie inżynier z dowolnego miejsca ma świecie będzie mógł nawet załadować geometrię swojego silnika - komory spalania i po kilku kliknięciach puścić obliczenia. Nie będzie zaś musiał tracić cennnego czasu na wybór równania matematycznego lub wartości jakichkolwiek stałych, a nawet nie będzie musiał się martwić o moce obliczeniowe potrzebne do procesu symulacji.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Z uwagi na skomplikowane i kosztowne metody eksperymentalne w dziedzinie tworzenia mieszanki paliwowo-powietrznej, prawidłowo odwzorowujący to zjawisko program jest obecnie najbardziej poszukiwanym narzędziem z zakresu symulacji przepływów CFD (Computational Fluid Dynamics) przez światowy przemysł motoryzacyjny. Dzisiejsze komercyjne programy CFD nieprecyzyjnie odwzorowują rzeczywiste zjawiska w procesie tworzenia mieszanki paliwowo-powietrznej, jeśli nawet są dobrze rozbudowane w tej wąskiej dziedzinie, to prawidłowe ustawienie i dopasowanie procesu obliczeniowego dla danego wtryskiwacza i paliwa jest bardzo trudne i pracochłonne. W przypadku pojawienia się nowych rodzajów paliw, czy zmiany w geometrii komory spalania, trzeba na nowo przeprowadzić badania wtrysku paliwa i tworzenia mieszanki palnej. Dzięki sprawnym prostym w obsłudze narzędziom symulacyjnym będzie można takie prace wykonać na ekranie komputera, rozwiązanie, które proponujemy można porównać do skoku w obsłudze komputera z systemu DOS na Windows. Biorcą technologii powinny być polskie koncerny paliwowe, które mogą wzmocinić swój wizerunek jako dostawca produktu wysokich technologii. Żaden koncern petrochemiczny na świecie nie dostarcza kodów numerycznych „szytych na miarę” dla swoich paliw, obecnie niezbędnych do projektowania procesów spalania w silnikach. Ponadto umożliwia to faktyczny udział Polski w rewolucji przemysłowej 4.0. Koncerny motoryzacyjne coraz bardziej angażują się w kreowanie nowych modeli pojazdów czy budowanie wizerunku, niż w rozdrabnianie się i zagłębianie we wszystkie dziedziny związane z napędami czy paliwami. Dlatego poszukiwane są firmy które dostarczą gotowe rozwiązanie lub nowoczesne narzędzia.

Zastosowanie rynkowe

Produkt stanowią dedykowane modele numeryczne, niezbędne przy projektowaniu silników dla samochodów, transportu morskiego i lotniczego, wszędzie tam, gdzie się spala paliwo. Silnik spalinowy był i jeszcze długo zostanie podstawowym źródłem napędu w lotnictwie, transporcie morskim oraz w motoryzacji. Polityka klimatyczna wymusza nieustanny rozwój silników tłokowych stosowanych w samochodach. Ostatnie osiągnięcia pokazują trend, iż silniki elektryczne raczej będą wspomagały, niż ostatecznie zastąpią silnik spalinowy. Zastosowanie nowoczesnych paliw syntetycznych o wysokiej wartości energetycznej przyczyni się do zwiększenia przewagi napędu spalinowego nad elektrycznym. Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) przewiduje, iż pomimo wielu starań i promocji udział pojazdów elektrycznych na świecie wyniesie niespełna 14% do 2040. „Szyty na miarę” model numeryczny dla danego wtryskiwacza paliwa, może być oferowany nie tylko dla koncernów motoryzacyjnych, ale również dla firm produkujących układy wtryskowe, jak Bosch, Delphi, Denso czy Hitachi. Pozwoli to zyskać przewagę konkurencyjną, oferując producentom silników nie tylko produkt (układ wtryskowy), ale również nowoczesne narzędzie badawcze do niego. Nasz produkt wpisuje się w obecną tendencję w przemyśle Parts & Bytes Concept, co oznacza, że samochód dziś nie składa się tylko ze śrubek i blachy, ale również wszelkich aplikacji niezbędnych przy pracach badawczych, produkcji, serwisu i eksploatacji.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"