Baza technologii


Logo wpisu Modułowy szalunek do budowy fundamentów, ścian i filarów

Modułowy szalunek do budowy fundamentów, ścian i filarów

Justyna Mesjasz

Opis technologii / usługi

Wynalazek stanowi konstrukcję uniwersalnego modułowego szalunku, przeznaczonego do budowy betonowych lub żelbetowych fundamentów, ścian i filarów obiektów budowlanych. Umożliwia on kątowe łączenie ze sobą każdej pary dwóch panelowych szalunków pod kątem w zakresie od 0 do 180 stopni oraz wielokrotne wykorzystywanie tego modułowego szalunku do tego samego celu. Wynalazek posiada aż 3 systemy wzmocnień, które zapewniają bezpieczną i stabilną konstrukcję. Ostatecznie produkt wyróżnia się prostotą w montażu, lekkością, mobilnością, uniwersalnością i w efekcie tanią produkcją. Dzięki wspomnianym systemom wzmocnień zapewnia też bezpieczeństwo i wysoką jakość pracy pracowników budowlanych. Zasada działania modułowego szalunku polega na tym, że moduły ściany szalunkowej (każdy stanowi ramę metalową i płytę np. sklejkę wodoodporną) łączy się ze sobą łącznikami U lub H-kształtnymi: poziomo w celu przedłużenia (poszerzenia) ściany lub pionowo w celu zwiększenia wysokości łącznikiem kształtowym lub klinem blokującym V-kształtnym, poziomo w celu zmiany kąta ściany za pomocą zawiasu kątowego do regulacji kąta 0 - 180 stopni, Dzięki takiemu prostemu systemowi proces szalowania jest znacząco uproszczony i w efekcie efektywność pracowników znacząco rośnie. Rozwiązanie posiada aż 3 systemy wzmocnień zapewniające bezpieczną i stabilną konstrukcję: w osi poziomej wzmacnia się ją dzięki metalowym ściągom śrubowym, które przekłada się poprzez otwory w łącznikach U lub H-kształtnych. Wewnątrz (pomiędzy modułami ścian szalunkowych) pręty te przekłada się przez tuleje dystansowe tworzywowe i ostatecznie skręca się nakrętkami motylkowymi. Dzięki plastikowym tulejom, po procesie szalowania ściągi śrubowe można wyciągnąć z fundamentu lub filaru, przy czym w powstałym elemencie pozostają jedynie wspomniane tuleje dystansowe tworzywowe. w osi pionowej realizuje się je poprzez belki pionowe usztywniające. Belki te montuje się do w/w łączników U lub H-kształtnych ściągami metalowymi opisanymi wyżej. całą konstrukcję wzmacnia się dodatkowo przegubowymi podporami montowanymi do ściany szalunkowej modułu i/lub łącznika U lub H-kształtnego. Dzięki tym systemom zapewnia się też bezpieczeństwo pracowników

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Innowacyjność naszego produktu polega na usunięciu wad, które posiadajądostępne już na rynku systemy szalowań. Moduły zostały pozbawione otworów na ściągi a zostały one przeniesione do profil będących elementem dodatkowego usztywnienia chroniącym przed odkształceniami. Znacznie uproszczony został proces montażu ściągów i rurek. Poprzez zastowowanie owych profli pracownicy unikną żmudnej pracy polegającej na przekładaniu ściągów przez rurki oraz przez moduły. Nasze podpory są uniwersalne i można je sztukować na dowolną długość przez co nie bedzię koniecznym produkcja wielu podpór o różnych długościach.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

TRL 2

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"