Baza technologii


Logo wpisu Modułowy układ optyczny tablicy świetlnej

Modułowy układ optyczny tablicy świetlnej

Instytut Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty

Opis technologii / usługi

Układ składa się z diod LED usytuowanych w osi jednakowych soczewek pręcikowych o przekroju poprzecznym w kształcie wielokąta, w szczególności kwadratu, sześciokąta lub ośmiokąta, tworzących modułowy ekran tablicy. Każda soczewka pręcikowa ma wypukłą część paraboidalną o obrysie kołowym uformowaną w równobocznej podstawie soczewki od strony diody LED, zaś powierzchnia czołowa ma kształt stożka ściętego o kącie ostrym, zakończonego w części wierzchołkowej płaską powierzchnią kołową. Patent Nr 215189. Rozwiązanie, obok układów macierzowego i hybrydowego, należy do rodziny układów optycznych do drogowych znaków zmiennej treści. Jednym z elementów, który wpływa na bezpieczeństwo na drogach jest prawidłowe oznakowanie, czyli dobrze widoczne niezależnie od warunków pogodowych znaki drogowe. Znaki drogowe o zmiennej treści (VMS) przekazują uczestnikom ruchu drogowego istotne komunikaty mające wpływ na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Są to znaki, których treść zmienia się w czasie, tzn. wyświetlają komunikaty jedynie wtedy, kiedy wymaga tego aktualna sytuacja na drodze. Stanowią w ten sposób szczególnie skuteczny środek zarządzania ruchem drogowym. Kluczowym elementem znaku jest odpowiednio zaprojektowany i wykonany układ optyczny. Parametry zaprojektowanego układu optycznego umożliwiają spełnienie normy europejskiej EN 12966.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Główną zaletą wynalazku jest w odpowiednio zaprojektowany i wykonany układ optyczny zapewniający wysoką transmisję światła w odpowiednio dobranym kącie oraz zabezpieczający przed tzw. zjawiskiem fantomowym, czyli niepożądanym odbijaniem się światła zewnętrznego od elementów znaku. Wynalazek bardzo dobrze nadaje sie do tworzenia znków o dużej rozdzielczości ponieważ zapewnia optymalne przestrzenne ustyowanie diod LED i ich układów optycznych.

Zastosowanie rynkowe

Układy optyczne do rozsyłu światła w znakach drogowych o zmiennej treści (VMS)

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty

NIP: 5250008790

Kraj: Polska

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 13 maja 2021 17:33

Wróć na stronę "Bazy"