Baza technologii


Logo wpisu Modyfikacja warstwy wierzchniej implantów przeznaczonych do trwałego zrostu z kością

Modyfikacja warstwy wierzchniej implantów przeznaczonych do trwałego zrostu z kością

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Opis technologii / usługi

Modyfikacja warstwy wierzchniej implantów, wykonanych z tytanu lub jego stopu, trwale łączących się z kością polegająca na zastosowaniu procesu wysokonapięciowego utleniania. Metoda pozwala na dowolne programowanie właściwości obrabianej powierzchni, co jest niezmiernie istotne w przypadku zastosowań biomedycznych. W zależności od celu wykorzystania implantu możliwe jest np. takie zmodyfikowanie powierzchni, które będzie przyspieszało osteokondukcję implantów, a więc będzie bezpośrednio przyczyniało się do skrócenia czasu zrastania/gojenia/rehabilitacji. Dzięki zaproponowanemu rozwiązaniu na powierzchni implantu tworzy sie warstewka tlenkowa, która bardzo silnie przylega do podłoża. W warstewkę tą wbudowane są pierwiastki o korzystnym działaniu na prawidłowy zrost z kością. Tak więc proponowana technologia prowadzi do uzyskania implantu o powierzchni przyspieszającej procesy gojenia.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Implanty dostępne na rynku, w celu zwiększenia osteointegracji i poprawienia stabilności wtórnej pokrywa się ceramicznymi warstwami hydroksyapatytowymi. Warstwy te są dość grube (50 - 90 µm), przez co się dość łatwo łuszczą z powierzchni implantu już w trakcie implantacji, co bezpośrednio przekłąda się na skuteczność leczenia i czas życia implantu. Dodatkowo technologia nakładania warstw hydroksyapatytowych jest bardzo droga ze względu na wysoki koszt urządzenia i materiałó eksploatacyjnych. Technologie stosowane do nanoszenia standardowych warstw w otworach, kieszeniach, porach materiałów czy innych zasłoniętych powierzchniach implantu, co bardzo mocno ogranicza jego zastosowanie. Proponowana technologia jest technologia zanurzeniową, czyli do każdego miejsca do którego dostanie się płyn, w którym nanoszona jest warstwa zostanie pokryty. Warstwy ceramiczne wytworzone metodą zgodną z patentem 225227 charakteryzują się dość niską grubością (3,5 - 9,5 µm) oraz bardzo dobrą adhezją do podłoża wynikającą z technologii modyfikacji powierzchni nawet bardzo drobnych implantów przeznaczonych dla małych zwierząt.

Zastosowanie rynkowe

Technologia modyfikacji tytanu i jego stopów wg patentu P.225227 może znaleźć zastosowanie do obróbki implantów trwale łączących sie z kością, a więc takich, których nie usuwa sie z organizmu. Są to endoprotezy stawów, implanty stomatologiczne, śruby i płytki do trwałych zespoleń. Rozwiązanie może znaleźć zastosowanie na szeroko pojętym rynku medycznym, dedykowanym zarówno ludziom, jak i zwierzętom. Rozwiązanie może w szczególności zainteresować producentów implantów dla ludzi oraz zwierząt. Rynkowe zastosowanie rozwiązania polega przede wszystkim na zdecydowanym rozszerzeniu asortymentu zainteresowanego przedsiębiorstwao modyfikowane implanty o zwiększonej osteointegracji. Możliwe jest także świadczenie usług na rzecz innych podmiotów, polegających na modyfikacji powierzchni ich implantów.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

NIP: 6310200736

Kraj: Polska

Adres www: http://www.citt.polsl.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Wynalazek
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"