Baza ekspertów


Logo wpisu Monika Partyka

Monika Partyka

Monika Partyka

Opis oferowanych usług

wykształcenie wyższe, tytuł dr inż. W ramach pracy zawodowej – wdrożenie i walidacja wielu metodyk badawczych związanych z oznaczeniem zawartości zanieczyszczeń w różnych produktach (żywność, farmaceutyki, suplementy diety, opakowania, środowisko, produkty przemysłu chemicznego, paliwa, powietrze wewnętrzne, itp.) oraz z oznaczaniem głównych elementów czy składowych materiałów. Wieloletni nadzór nad Działem R&D jako dyrektor R&D. Ścisła współpraca z Działem Jakości. Obecnie – prowadzenie laboratorium analitycznego, posiadającego zezwolenie na wytwarzanie. Autorka i współautorka wielu opracowań specjalistycznych, publikacji, rozdziałów w książkach, wystąpień konferencyjnych. Członek Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (w przeszłości: KT 235 oraz KT 237, obecnie: KT 7 KT 121, KT 216 oraz KT 221). Auditor wewnętrzny systemów: ISO 22301, HACCP wg normy ISO 22000:2018 i Codex Alimentarius, ISO 17025, ISO 50001, ISO 27001, systemu 5S, zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018, Pełnomocnik zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 Doświadczenie w opiniowaniu projektów wewnętrznych, prowadzeniu prac R&D, ocenie możliwości metodyk analitycznych. Uczestnictwo w projektach współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, łącznie z doświadczeniem w pozyskiwaniu funduszy na działalność badawczo-rozwojową. Wdrażanie wyników R&D do bieżącego portfolio sprzedażowego przedsiębiorstwa.

Tagi

Lokalizacja

Obszary współpracy

Doradztwo technologiczne
Doradztwo – inne

Doświadczenie

Wdrożenia prac B+R
Współpraca w konsorcjach
Przeprowadzanie audytów, ekspertyz

Dodano 12 maja 2021 16:41

Wróć na stronę "Bazy"