Baza technologii


Logo wpisu MTT (Microwave Thermal Treatment) + MOS (Microwave Oxidation System)

MTT (Microwave Thermal Treatment) + MOS (Microwave Oxidation System)

Jakub Lis

Opis technologii / usługi

Istotą działania MTT jest bezkontaktowe nagrzewanie odpadów mikrofalami do uzyskania temperatur rozkładu. Odpady nagrzewane są w całej objętości, przy niewielkim nakładzie energetycznym. Proces nie powoduje emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
MOS to technologia dopalania zanieczyszczeń w gazach wylotowych. Urządzenia również stosowane są do dopalania spalin gazowych z pieców, spalarni, lakierniach.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technologia umożliwia znaczne obniżeni kosztów utylizacji odpadów metoda termiczną. Dzięki elastycznej konstrukcji aparatury oraz nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, urządzenia mogą być wykorzystywane w wielu różnorodnych obszarach działalności. Daje to możliwość unieszkodliwiania odpadów w miejscu ich występowania (technologia przewoźna) oraz zanieczyszczonych substancjami toksycznymi (zużyte oleje transformatorowe zawierające PCB, farby, lakiery, niektóre substancje uszczelniające itp.), których składowanie dopuszczalne dla typowych odpadów nie jest dozwolone.

Zastosowanie rynkowe

Utylizacja:
Odpadów zawierających azbest ; Odpadów medycznych; Odpadów laboratoryjnych (próbki krwi, odpady dentystyczne, etc.); Odpadów biologicznych; Odpadów komunalnych; Osadów ściekowych, itd.
Oczyszczanie:
Ziemi i piasku z zanieczyszczeń organicznych; Gazów i odorów poprzez ich spalanie.
Recykling:
Cennych komponentów przemysłowych( Zn, Al2O3); Odpadów telekomunikacyjnych i elektrycznych (kable zasilające)

Tagi

Branże

Filmy

Lokalizacja

Wrocław, woj. dolnośląskie

Forma ochrony

Wynalazek
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

TRL 9

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 22 lutego 2022 20:33

Wróć na stronę "Bazy"