Baza technologii


Logo wpisu Nanokatalizator Pd/Cu oraz sposób jego otrzymywania

Nanokatalizator Pd/Cu oraz sposób jego otrzymywania

SPIN-US Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Oceniany nanokatalizator charakteryzuje się tym, że zawiera nanopallad (Pd) o rozmiarach ziaren poniżej 10 nm (nanometrów), w ilości od 0,05% do 25% oraz nośnik w postaci miedzi (Cu) o rozmiarach ziaren poniżej 0,32 mm, w ilości od 75% do 99,95%. Istotę rozwiązania stanowi również sposób otrzymywania nanokatalizatora Pd/Cu polegający na tym, że składniki w postaci miedzi elektrolitycznej o rozmiarach ziaren w zakresie od 100 nm do 0,32 mm lub miedzi o rozmiarach ziaren poniżej 100 nm naniesionej na nośnik pośredni (SiO2) oraz proszku zawierającego nanopallad o rozmiarach ziaren <10 nm naniesiony na nośnik pośredni (SiO2), zawiesza się w wodzie lub rozpuszczalniku organicznym bądź ich mieszaninie, mieszając jednocześnie składniki w czasie niezbędnym do ich całkowitego zawieszenia.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

W trakcie przeprowadzonych eksperymentów wykazano, iż otrzymany katalizator odznacza się dużą selektywnością i czystością. Nie zaobserwowano występowania efektów ubocznych wynikających z wystąpienia sprzęgania Glasera. Ponadto należy wskazać, iż reakcję przeprowadzono bez specjalnych, dodatkowych warunków (przy dostępie do powietrza) oraz bez użycia soli miedzi Cu(I).

Zastosowanie rynkowe

W trakcie chemicznych procesów produkcyjnych, od katalizatorów wymaga się zachowania surowych norm (w celu przekształcenia naturalnych substratów do podstawowych substancji chemicznych), takich jak stabilność termiczna czy łatwość katalizatorów do regeneracji. Oceniany katalizator umożliwia przeprowadzenie dwóch cykli katalitycznych bez utraty poziomu aktywności, przez to wydajności. Prowadzi to zatem do oszczędności wynikających z jego zastosowania. Inne źródło oszczędności, a przez to korzyści rynkowych, wynika ze zmniejszenia stężenia molowego palladu. Zazwyczaj udział palladu w katalizatorach używanych w sprzęganiu Sonogashiry wynosi od 1 mol% do 5 mol%, w przypadku ocenianego rozwiązania mamy do czynienia ze stężeniem 0,035 mol%. Oznacza to nawet 150-krotnie mniejsze zużycie palladu. Jest to ważne z punktu widzenia ceny tego metalu (Rysunek 4), która w ciągu ostatnich 10 lat wzrosła ponad czterokrotnie osiągając cenę blisko 875 dol. za uncję (31,1 g). Oceniany katalizator, dający wysokie wydajności przy stosunkowo niskiej zawartości palladu, może być zatem jednym z najtańszych rozwiązań spośród znanych na rynku katalizatorów heterogenicznych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: SPIN-US Sp. z o.o.

NIP: 9542751204

Adres www: http://www.spin.us.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"