Baza technologii


Logo wpisu Nanoszenie powłok metodą PVD

Nanoszenie powłok metodą PVD

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Metoda PVD (Physical Vapour Deposition) nanoszenia powłok polega na fizycznym osadzaniu cienkich warstw z fazy gazowej. Naniesiona powłoka o grubości zwykle rzędu 3÷5 µm, o dużej twardości, najczęściej w granicach 2000÷3000 HV, znacznie zwiększa odporność ostrzy narzędzi na zużycie ścierne. Łukowo-plazmowa metoda nanoszenia powłok (Reactive Arc Ion Plating) pozwala na otrzymywanie warstw o korzystnej, równomiernej strukturze i bardzo dobrym powiązaniu z podłożem. Dzięki zastosowaniu trzech katod stapianych łukiem, możliwe jest nanoszenie warstw twardych na duże części lub większą liczbę mniejszych elementów osadzonych na stole obrotowym. Stół posiada mechanizm umożliwiający planetarny obrót narzędzi, co zapewnia naniesienie równomiernych warstw na powierzchnie i krawędzie, nawet przy złożonym kształcie narzędzia. Urządzenie pozwala na wykonywanie powłok prostych, wieloskładnikowych oraz wielowarstwowych w skali mikro i nano przede wszystkim na podłożach ze stali szybkotnących i węglików spiekanych oraz na materiałach ceramicznych. Urządzenie posiada komorę roboczą o wymiarach 600 x 600 mm, której objętość umożliwia stosowanie wsadów o dużej masie (maksymalne wymiary narzędzi 400 x 400 mm. W Instytucie wykonywane są też inne rodzaje powłok PVD o prostej i złożonej strukturze w skali mikro i nano. Są to powłoki azotkowe na bazie takich metali (Ti, Zr, Cr, Y, Al.) i ich stopów.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

W efekcie stosowania powłok PVD uzyskujemy: redukcję kosztów produkcji poprzez bardzo dużą odporność na ścieranie oraz wysoką i równomierną twardość powierzchni roboczych narzędzi, a w związku z tym znaczny wzrost trwałości narzędzi (co najmniej 2-krotny, a czasem nawet 5-krotny), możliwość zwiększenia parametrów skrawania (prędkości skrawania, np. o 40÷60%), a tym samym wydajności obróbki, poprawę właściwości tribologicznych (zmniejszenie współczynnika tarcia). Dużą zaletą wykorzystywania tej technologii jest również skrócenie czasów przestojów, ponieważ zostaje w sposób znaczny zmniejszona liczba awarii oraz potrzeba wymiany narzędzi. W rezultacie w krótszym czasie i przy mniejszych kosztach otrzymujemy lepszej jakości powierzchnię obrabianą.

Zastosowanie rynkowe

Technologia nanoszenia powłok przeciw zużyciowych na narzędzia skrawające; Technologia wytwarzania narzędzi i matryc o różnym przeznaczeniu; Technologia wytwarzania narzędzi stosowanych w górnictwie i przemyśle wydobywczym; Zwiększanie odporności na zużycie narzędzi do obróbki implantów, endoprotez i innych ,,części zamiennych" z materiałów biokompatybilnych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"