Baza poszukujących technologii


Logo wpisu Narzędzie IT do modelowania sieci logistycznej i budowy harmonogramów transportowych – rozwiązanie SCM Supply Chain Management

Narzędzie IT do modelowania sieci logistycznej i budowy harmonogramów transportowych – rozwiązanie SCM Supply Chain Management

Poczta Polska S.A.

Opis technologii / usługi

Oprogramowanie do modelowania sieci punktowej i liniowej logistyki dla różnych strumieni produktowych z wykorzystaniem dostępnych rodzajów środków transportu
na poziomie:

strategicznym (symulacja rozwiązań)
taktycznym (plany kierowania poszczególnych strumieni oraz harmonogramowanie stałych połączeń międzywęzłowych i wewnątrzwęzłowych - wsad do narzędzia klasy TMS Transport Management System)
Kluczowe funkcjonalności na poziomie strategicznym SPS (planer sieci):

Modelowanie optymalnego układu sieci punktowej dla każdego / wszystkich strumieni produktowych przy zadanych parametrach wejściowych.
Scenariusze modelowania („Green field”, „Węzły Pocztowe”, „Węzły Mieszane”, „Czasy nadań”, „Czasy doręczenia”, inne do zdefiniowania).
Badanie wrażliwości systemu na zmiany parametrów: wielkości poszczególnych strumieni, czasy podjęć i doręczeń (zachowanie funkcji kosztów przy zmianie godzin podjęcia i doręczenia) z graficzną interpretacją wyników.
Modelowanie istniejącej sieci w przypadku przewidywanych zmian wielkości strumieni.
Na wyjściu z systemu znajduje się kształt oraz całkowity koszt sieci przy zadanych parametrach zarówno dla poszczególnych strumieni, jak i łączonych strumieni
(np. list priorytetowy, list priorytetowy + paczka priorytetowa, drobnica, drobnica + KEP + paczka powszechna doręczana w standardzie D+3, itp.) w dowolnej kombinacji.
Kluczowe funkcjonalności na poziomie taktycznym SPS (planer stałych harmonogramów transportowych jako wsad do narzędzia klasy TMS):

Projektowanie godzin połączeń („rozpięcie” strumieni) pomiędzy wszystkimi punktami punktowej sieci logistycznej dla każdego / wszystkich strumieni w sposób zapewniający minimalne koszty transportu
Drogi kierowania – dla każdego strumienia produktowego wyznaczone punkty pośrednie oraz czasy wejścia i wyjścia do / z wszystkich punktów pośrednich – tabelarycznie i wizualizacja graficzna.
Plany wymiany – dla każdego zdefiniowanego punktu sieci, plan otrzymywania i sporządzania odsyłek z przesyłkami danego rodzaju, przepływających w całej sieci logistycznej – tabelarycznie i wizualizacja graficzna.
Harmonogramy pracy dla poszczególnych zdefiniowanych transportów (stałych kursów) pomiędzy punktami sieci, prezentujące czasy przyjazdów i odjazdów w poszczególnych punktach postojowych – tabelarycznie i wizualizacja graficzna.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Poczta Polska S.A.

NIP: 5250007313

Kraj: Polska

Adres www: http://poczta-polska.pl

Forma ochrony

Wynalazek
Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim
Wzór użytkowy

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodano 19 maja 2021 11:01

Wróć na stronę "Bazy"