Baza technologii


Logo wpisu NAVDEC

NAVDEC

Sup4Nav sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

NAVDEC to nawigacyjny system wspomagania decyzji w sytuacjach kolizyjnych na morzu. Działa w oparciu o dane pozyskiwane z systemu automatycznej identyfikacji statków (AIS), system globalnego pozycjonowania (np. GPS, Glonass, Galileo) oraz radaru z automatycznym śledzeniem echa (ARPA). Na podstawie zebranych danych system klasyfikuje sytuacje spotkania zgodnie z przepisami Międzynarodowego Prawa Drogi Morskiej (MPDM) czyli ocenia, czy statek własny posiada pierwszeństwo drogi, czy też jest statkiem ustępującym z drogi i z którego prawidła MPDM to wynika. W sytuacji, gdy istnieje ryzyko kolizji, a statek własny jest statkiem ustępującym z drogi, system podaje rozwiązania sytuacji, czyli odpowiada na pytanie, które kursy są bezpieczne, aby rozminąć się na założoną przez nawigatora odległość (CPA). System prezentuje również rozwiązania prędkością. W przypadku, gdy w pobliżu statku własnego jest więcej obiektów, system może wypracować manewr względem wszystkich obiektów w określonej odległości od statku własnego np. 8 Mm. Rozwiązania są prezentowane w formie rozety, na której sektory kursów bezpiecznych są oznaczone kolorem żółtym, a niebezpiecznych, kolorem czerwonym. Wypracowane manewry są także optymalne pod względem przebytej drogi, tzn. przy założonych parametrach wypracowują manewr, który wymaga najmniejszego nadłożenia drogi, dzięki czemu uzyskuje się znaczne oszczędności w zużyciu paliwa. Szczegóły na www.navdec.com

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

W porównaniu do systemu ARPA, który jest obecnie wykorzystywany na statkach do obliczania parametrów spotkania i wypracowania manewru antykolizyjnego, opracowany system posiada następujące zalety: uwzględnia przepisy MPDM (Międzynarodowe Prawo Drogi Morskiej) i to zarówno dla dobrej jak i ograniczonej widzialności, wypracowuje manewr również względem statków, które znajdują się w cieniu radarowym, operator otrzymuje natychmiastowe powiadomienie o rozpoczęciu manewru przez inny obiekt dzięki informacji o prędkości kątowej obiektu, potrzebuje zaledwie kilku sekund na obliczenie parametrów spotkania, precyzyjniej oblicza parametry spotkania, na co składają się dwa czynniki: 1.uwzględnienie rozmiaru statku, 2.zastosowanie GPS / DGPS do określania pozycji, uwzględnia rozmiar statków przy planowaniu manewru antykolizyjnego, oblicza nowe kursy i prędkości statku własnego, które umożliwiają rozminięcie się z innymi obiektami na zadane CPA. Do zalet NAVDEC należy zaliczyć również fakt, że działa on w oparciu o urządzenia, w które wyposażony jest każdy statek podlegający konwencji SOLAS oraz to, że występuje w wersji przenośnej. Oznacza to, że bez problemu można go używać nawet na jednostkach, które nie posiadają odpowiednich urządzeń. System NAVDEC może być również wykorzystany przy analizie kolizji statków: w celu wskazania rozwiązań, które doprowadziłyby do uniknięcia kolizji, do oceny trafności podejmowanych przez nawigatorów decyzji.

Zastosowanie rynkowe

Rynek docelowy to: 1. statki morskie podlegające przepisom konwencji SOLAS (jest ich około 81.000) 2. morskie jednostki rekreacyjne (w Polsce jest zarejestrowanych 15.000 jachtów morskich, a rocznie buduje się około 22.000 jednostek). W obu grupach docelowych NAVDEC jest systemem, który wspomaga nawigatora w podejmowaniu decyzji w sytuacji kolizyjnej. System jest testowany na 12 jednostkach u ośmiu armatorów (właścicieli statków).

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sup4Nav sp. z o.o.

NIP: 8513171892

Adres www: http://www.navdec.com

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"