Baza technologii


Logo wpisu Niezapadająca się studnia uliczna

Niezapadająca się studnia uliczna

Dominik Kozik

Opis technologii / usługi

Niezapadająca się studnia uliczna, która posiada możliwość dostosowania do istniejących studni ulicznych. Nowe rozwiązanie charakteryzuje się dużą powierzchnią przenoszącą obciążenia na grunt oraz możliwośćią tłumienia nacisków dynamicznych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Oszczędność kosztów: brak wykonywania fundamentów, możliwość modyfikacji istniejących rozwiązań, szybka wymiana, brak użycia zaprawy wiążącej, możliwość regulacji, brak osiadania wieka pod wpływem zmiennych nacisków od przejeżdzających pojazdów. Rozwiązanie obejmuje konstrukcję studni oraz technologię jej wbudowania i eksploatacji.

Zastosowanie rynkowe

Możliwość zastosowania w istniejących studniach ulicznych, na gruncie o obniżonej nośności, możliwość wymiany studni cyklicznie zapadających się. Rozwiązanie obejmuje projekt konstrukcyjny do zastosowania w inżynierii lądowej- drogownictwie wraz z technologią wbudowania i eksploatacji.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"