Baza technologii


Logo wpisu Niskoemisyjny układ prostownikowy

Niskoemisyjny układ prostownikowy

Politechnika Świętokrzyska

Opis technologii / usługi

Niskoemisyjny prostownik diodowy charakteryzuje się bliskim zero współczynnikiem THDi oddziaływania na sieć zasilającą. Innowacyjną cechą rozwiązania jest topologia układu dwunastopulsowego, która została uzupełniona rozwiązaniem aktywnego modulatora prądu po stronie DC, gwarantującym redukcję wyższych harmonicznych z poziomu ok. 15 % generowanych przez klasyczny układ dwunastopulsowy do poziomu ok. 1%. Idea proponowanego rozwiązania polega na naprzemiennym obciążaniu mostków składowych układu. Rozbalansowanie obciążenia tych mostków realizowane jest za pomocą prądu modulującego o częstotliwości 6f1 (przy czym f1 - częstotliwość sieci zasilającej AC). Prąd modulujący w uzwojeniu wtórnym transformatora pośredniczącego jest wymuszany przez przekształtnik energoelektroniczny zasilany z sieci prądu przemiennego lub bardziej korzystnie z obwodu DC. Rozwiązanie to zapewnia z naddatkiem spełnienie norm w zakresie tzw. „Clean Power System”.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

redukcja wyższych harmonicznych do poziomu 1% bez stosowania dodatkowych układów elektromagnetycznych zmniejszanie negatywnego oddziaływania układów prostownikowych na sieć zasilającą wyłączenie modulatora lub jego uszkodzenie nie eliminuje całego układu z pracy, a jedynie powoduje przejście do pracy 12-pulsowej prosta konfiguracja układu prostownika mała moc modulatora (2.5% mocy obwodu DC) niska częstotliwość prądu modulującego (6f1)

Zastosowanie rynkowe

Energetyka – element układów „smart grid” Transport szynowy – prostowniki sieciowe dużej mocy szczególnie dla systemów zasilania pojazdów szynowych, obwody AC/DC szyn zasilających przekształtniki energoelektroniczne Motoryzacja – obwody AC/DC szybkich ładowarek pojazdów elektrycznych

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Politechnika Świętokrzyska

NIP: 6570009774

Adres www: http://www.tu.kielce.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"