Baza technologii


Logo wpisu Nowa metoda zwiększania trwałości tarcz zderzaków kolejowych

Nowa metoda zwiększania trwałości tarcz zderzaków kolejowych

Wojciech Gamon

Opis technologii / usługi

Technologia dotyczy zwiększania trwałości tarcz zderzaków kolejowych, poprzez ich trwałe pokrycie powłoką z brązu aluminiowego z wykorzystaniem metody napawania laserowego. Technologia umożliwia rezygnację z obecnie stosowanego rozwiązania polegającego na okresowym pokrywaniu tarcz zderzakowych smarem grafitowanym. Powłoka brązu cechuje się pożądanymi własnościami tribologicznymi, zapewnia także odporność na korozję tarczy. Co najistotniejsze nie wymaga angażowania pracowników w proces aplikacji smaru, który jest czynnością niebezpieczną (konieczność pracy pomiędzy czołownicami pojazdów) oraz relatywnie długotrwałą. Ponadto rezygnacja ze smaru uniemożliwia jego przenikanie w miejsca niepożądane (wstawki hamulcowe, główka szyny, koła) oraz zapewnia brak negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Przeprowadzone badania laboratoryjne, stanowiskowe i eksploatacyjne (na wagonach) wskazują jednoznacznie, że proponowane rozwiązanie pod względem tribologicznym cechuje się co najmniej takimi samymi parametrami jak rozwiązanie stosowane obecnie, pozbawione jest jednak szeregu wad metody bazującej na stosowaniu smaru. Należy podkreślić, że metoda może być w dalszym ciągu ulepszana poprzez dobór parametrów materiału i technologii, który zapewni jeszcze bardziej korzystne parametry eksploatacyjne tarcz zderzakowych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Obecnie na rynku nie są dostępne rozwiązania umożliwiające rezygnację z konieczności smarowania tarcz zderzakowych smarem przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganych parametrów tribologicznych. Zapewnienie tych własności jest szczególnie istotne ze względów bezpieczeństwa. Normatywna wypukłość tarczy wynosząca odpowiednio 1500 mm lub 2750 mm (w zależności od rodzaju zderzaka) pozwala zapewnić prawidłową współpracę dwóch sprzęgniętych ze sobą pojazdów. Jej niwelacja może w skrajnych przypadkach doprowadzić do negatywnych skutków nawet w postaci zakleszczenia się dwóch tarcz, przy pokonywaniu łuków o niewielkim promieniu, a tym samym do wykolejenia pociągu. Nowo proponowana technologii umożliwia pełną bezobsługowość tarcz zderzaka podczas użytkowania, a tym samym wyeliminowanie czynnika ludzkiego w procesie ich obsługi (pokrywania smarem). Jest to szczególnie istotne ze względu na fakt niezwykle przyspieszonego zużycia (co wykazały przeprowadzone badania) w przypadku braku zastosowania środka smarnego. Korzyści z zastosowanego rozwiązania dla przewoźnika kolejowego (lub zakładu zajmującego się utrzymaniem pojazdów kolejowych) są oczywiste i dotyczą przede wszystkim oszczędności czasu i pieniędzy poprzez możliwość rezygnacji z wykonywania obsługi przez pracowników. Dodatkowym niewątpliwym atutem jest pozytywny wpływ na środowisko naturalne nowej technologii.

Zastosowanie rynkowe

Zastosowaniem technologii pokrywania tarcz zderzaków kolejowych powłoką z brązu aluminiowego mogą być zainteresowani przewoźnicy kolejowi eksploatujący pojazdy kolejowe wyposażone w klasyczne sprzęgi śrubowe i zderzaki, ze względu na płynące korzyści ekonomiczne, organizacyjne oraz dotyczące bezpieczeństwa w przypadku jej wdrożenia. Dodatkowo, rozwiązanie może być adresowane do podmiotów świadczących usługi utrzymania pojazdów kolejowych, ale także ich budowy i modernizacji oraz podmiotów zajmujących się produkcją zderzaków kolejowych i ich elementów. Ponadto wdrożeniem opisywanej technologii mogłyby być również zainteresowane przedsiębiorstwa zajmujące się modyfikacjami parametrów warstwy wierzchniej elementów maszyn, w szczególności obejmujące swoją działalnością wykorzystywanie procesów napawania w tym napawania laserowego.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"