Baza technologii


Logo wpisu Nowa postać substancji biologicznie czynnej o działaniu chwastobójczym oraz sposób jej wytwarzania

Nowa postać substancji biologicznie czynnej o działaniu chwastobójczym oraz sposób jej wytwarzania

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

Opis technologii / usługi

Technologia dotyczy wytwarzania nowej postaci substancji biologicznie czynnej o działaniu chwastobójczym, otrzymywanej na drodze kwaśnej transestryfikacji biopoliestrów alifatycznych z rodziny polihydroksyalkanianów (PHA), w której substancje biologicznie czynne będące herbicydami są połączone wiązaniem estrowym z biodegradowalnymi oligomerami biopoliestrów PHA. Proces korzystnie jest prowadzić w stopie (temperatury w zakresie 150 - 180 °C zależnie od użytego biopoliestru PHA) w obecności monohydratu kwasu p-toluenosulfonowego w atmosferze gazu obojętnego. Proces może być prowadzony w reaktorze okresowym typu termostatowanego zbiornika z płaszczem grzejnym zaopatrzonego w mieszadło lub wytłaczarkach jednoślimakowej i wieloślimakowej. W metodzie otrzymywania nowej postaci substancji biologicznie czynnej o działaniu chwastobójczym, wykorzystane mogą być substancje biologicznie czynne z grupy pestycydów dostępne na rynku i obecnie stosowane w preparatach w rolnictwie oraz produkowane na dużą skalę biodegradowalne PHA.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Dotychczas znany były sposób wytwarzania form herbicydów, w których substancje biologicznie czynne będące herbicydami są połączone wiązaniem estrowym z syntetycznymi oligomerami kwasu 3-hydroksymasłowego otrzymanymi na drodze oligomeryzacji anionowej z otwarciem pierścienia racemicznego β-butyrolaktonu inicjowanej solami potasowymi wybranych herbicydów. Metoda ta wymagała jednak zachowania specyficznych warunków syntezy, w tym wysokiej czystości inicjatorów, monomeru oraz rozpuszczalników. Zaletą niniejszego wynalazku jest możliwość otrzymania nowej postaci substancji biologicznie czynnej o działaniu chwastobójczym, stosunkowo prostą metodą, która charakteryzuje się krótkim czasem reakcji (2 minuty) oraz pozwoliła na wyeliminowanie rozpuszczalników podczas syntezy. Zaletą nowej postaci substancji biologicznie czynnej o działaniu chwastobójczym powinna być mniejsza lotność w stosunku do substancji biologicznie czynnych niezwiązanych z łańcuchem oligomerowym, co powinno przyczynić się do zmniejszenia narażenia na kontakt z herbicydami poprzez drogi oddechowe osób pracujących z tymi substancjami a także ograniczyć straty do atmosfery.

Zastosowanie rynkowe

Branża spożywcza Możliwe jest otrzymanie nowej postaci substancji biologicznie czynnej o działaniu chwastobójczym dla odpowiednich substancji biologicznie aktywnych (z grupy herbicydów takich jak kwas 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowy, kwas 2,3,6-trichlorobenzoesowy, kwas 2,3,5-trichloro-6-metoksybenzoesowy, kwas 3,7-dichloro-8-chinolinokarboksylowy, kwas 7-chloro-3-metylo-8-chinolinokarboksylowy, kwas 4-chlorofenoksyoctowy, kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy, kwas 3,4-dichlorofenoksyoctowy, kwas 4-chloro-2-metylofenoksyoctowy, kwas 4-(4-chlorofenoksy)masłowy, kwas 4-(2,4-dichlorofenoksy)masłowy, kwas 4-(2,4-dichlorofenoksy)masłowy, kwas 4-(4-chloro-2-metylofenoksy)masłowy, kwas 4-(2,4,5-trichlorofenoksy) masłowy, kwas 2-(3-chlorofenoksy)propionowy, kwas 2-(4-chlorofenoksy) propionowy, kwas 2-(2,4-dichlorofenoksy)propionowy, kwas 2-(3,4-dichlorofenoksy)propionowy, kwas 2-(2,4,5-trichlorofenoksy)propionowy, kwas 2-(4-chloro-2-metylofenoksy)propionowy) na drodze kwaśnej transestryfikacji biopoliestrów PHA. Opracowana technologia umożliwia otrzymanie form herbicydów, w których substancje biologicznie czynne są połączone wiązaniem estrowym z syntetycznymi oligomerami kwasu 3-hydroksymasłowego. Opracowane koniugaty mogą znaleźć zastosowanie w systemach kontrolowanego uwalniania herbicydów. Ochrona Środowiska Możliwe jest otrzymanie nowej postaci substancji biologicznie czynnej o działaniu chwastobójczym dla odpowiednich substancji biologicznie aktywnych (z grupy herbicydów takich jak kwas 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowy, kwas 2,3,6-trichlorobenzoesowy, kwas 2,3,5-trichloro-6-metoksybenzoesowy, kwas 3,7-dichloro-8-chinolinokarboksylowy, kwas 7-chloro-3-metylo-8-chinolinokarboksylowy, kwas 4-chlorofenoksyoctowy, kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy, kwas 3,4-dichlorofenoksyoctowy, kwas 4-chloro-2-metylofenoksyoctowy, kwas 4-(4-chlorofenoksy)masłowy, kwas 4-(2,4-dichlorofenoksy)masłowy, kwas 4-(2,4-dichlorofenoksy)masłowy, kwas 4-(4-chloro-2-metylofenoksy)masłowy, kwas 4-(2,4,5-trichlorofenoksy) masłowy, kwas 2-(3-chlorofenoksy)propionowy, kwas 2-(4-chlorofenoksy) propionowy, kwas 2-(2,4-dichlorofenoksy)propionowy, kwas 2-(3,4-dichlorofenoksy)propionowy, kwas 2-(2,4,5-trichlorofenoksy)propionowy, kwas 2-(4-chloro-2-metylofenoksy)propionowy) na drodze kwaśnej transestryfikacji biopoliestrów PHA. Opracowana technologia umożliwia otrzymanie form herbicydów, w których substancje biologicznie czynne są połączone wiązaniem estrowym z syntetycznymi oligomerami kwasu 3-hydroksymasłowego. Opracowane koniugaty mogą znaleźć zastosowanie w systemach kontrolowanego uwalniania herbicydów. Zaletą nowej postaci substancji biologicznie czynnej o działaniu chwastobójczym powinna być mniejsza lotność w stosunku do substancji biologicznie czynnych niezwiązanych z łańcuchem oligomerowym, co powinno przyczynić się do zmniejszenia narażenia na kontakt z herbicydami poprzez drogi oddechowe osób pracujących z tymi substancjami a także ograniczyć straty do atmosfery.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

NIP: 6480006714

Adres www: http://www.cmpw-pan.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"