Baza technologii


Logo wpisu Nowe inhibitory cholinoesteraz o strukturze hybrydowej

Nowe inhibitory cholinoesteraz o strukturze hybrydowej

Uniwersytet Warszawski

Opis technologii / usługi

Związki będące inhibitorami cholinoesteraz o strukturze hybrydowej wykazują aktywność w zakresie hamowania cholinoesteraz, a dodatkowo posiadają właściwości antyoksydacyjne i zapobiegają agregacji Aβ (β-amyloidu). W związku z tym mogą stanowić potencjalne leki o działaniu neuroochronnym. Związki według wynalazku wykazują wyraźnie wyższą aktywność biologiczną w kierunku inhibicji cholinoesteraz, zwłaszcza butyrylocholinoesterazy, niż związki opisane w dotychczasowych doniesieniach literaturowych. Związki według wynalazku charakteryzują się wysoką selektywnością działania, wyrażającą się wysokimi współczynnikami IC50 hamowania acetylocholinesterazy względem IC50 hamowania butyrylocholinoesterazy ([IC50(AChE)]/[IC50(BChE)]). Nowe związki, w których układ melatoniny lub produktów jej utleniania i układ tetrahydroakrydyny połączone są poprzez wiązanie karbaminianowe, wykazują aktywność w kierunku hamowania cholinoesteraz i mogą znaleźć zastosowanie jako potencjalne leki do zapobiegania i/lub leczenia zaburzeń neurodegeneracyjnych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Związki wykazują aktywność w kierunku hamowania cholinoesteraz, a dodatkowo posiadają właściwości antyoksydacyjne i zapobiegają agregacji Aβ (β-amyloidu), mogą stanowić potencjalne leki o działaniu neuroochronnym. Inhibitory cholinoesteraz o strukturze hybrydowej według wynalazku wykazują się wyższą aktywnością biologiczną w obszarze hamowania cholinoesteraz od dotychczas znanych pochodnych, zawierających układ melatoniny lub produktów utleniania melatoniny oraz układy melatoniny i tetrahydroakrydyny połączone linkerem, zawierającym wiązanie amidowe.

Zastosowanie rynkowe

Hamowanie cholinoesteraz, działanie antyoksydacyjne i zapobiegające agregacji Aβ (β-amyloidu). Mogą stanowić potencjalne leki o działaniu neuroochronnym.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Warszawski

NIP: 5250011266

Kraj: Polska

Adres www: http://www.uott.uw.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"