Baza technologii


Logo wpisu Nowe szczepy bakteryjne, plazmid pSinA, sposób wytwarzania szczepów bakteryjnych zdolnych do chemolitotroficznego utleniania arseninów i szczepy wytworzone tym sposobem oraz ich zastosowania

Nowe szczepy bakteryjne, plazmid pSinA, sposób wytwarzania szczepów bakteryjnych zdolnych do chemolitotroficznego utleniania arseninów i szczepy wytworzone tym sposobem oraz ich zastosowania

Uniwersytet Warszawski

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku są nowe szczepy bakteryjne (Agrobacterium tumefaciens KKP 2039p i Paracoccus alcaliphilus KKP 2040p) niosące plazmid pSinA z genami metabolizmu arsenu oraz sposób wytwarzania nowych szczepów bakteryjnych zdolnych do usuwania arsenu z wód i gleb. Wykorzystanie tych szczepów umożliwia zastosowanie niskonakładowej, pro-środowiskowej metody selektywnego usuwania arsenu ze skażonych wód i gleb, za pomocą sprzężonych procesów mikrobiologicznego utleniania arseninów i chemicznego usuwania arseninów.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

1. Możliwość wprowadzenia plazmidu pSinA do szczepu bakteryjnego, zwłaszcza autochtonicznego, w celu wytworzenia stabilnych, ulepszonych szczepów zdolnych do utleniania arseninów. Można tworzyć szczepy bakterii zdolne do prowadzenia reakcji utleniania arseninów, wychodząc od szczepów, które nie posiadały całego aparatu genów niezbędnych do utlenia arseninów. 2. Zdolność do utleniania arseninów do arsenianów z wydajnością 100% lub bliską 100% i brakiem akumulacji wewnątrz komórek arsenu. Nowo konstruowane szczepy nie akumulują wewnątrz komórek arsenu, ale umożliwiają jego przetwarzanie prowadząc do uzyskania biomasy pozbawionej szkodliwego arsenu. 3. Zdolność do naturalnego transferu koniugacyjnego bez stosowania dodatkowych manipulacji genetycznych. Możliwość konstrukcji szczepów pozbawionych niepożądanych genów markerowych takich jak geny oporności na antybiotyki, a jak wiadomo wprowadzanie genów oporności na antybiotyki do środowiska jest nieakceptowane ze względów społecznych i niepożądane ze względów środowiskowych. 4.Plazmid pSinA jest zdolny do replikacji w komórkach bakterii należących do Alphaproteobacteria i Gammaproteobacteria. 5. Konstruowane szczepy stabilnie utrzymują wprowadzony plazmid, nie są w stanie się go pozbyć nawet w warunkach braku presji selekcyjnej. Zapewnia stabilność nowo konstruowanych szczepów. 6. Wynalazek umożliwia prowadzenie metody selekcji i monitoringu szczepów niosących plazmid pSinA. 7. Większa oporność na arsen i inne metale ciężkie.

Zastosowanie rynkowe

Medycyna, Biotechnologia i Farmacja biotechnologia przemysłowa (fermentacja, boprocesy) Wynalazek może być zastosowany w bioremediacji terenów skażonych arsenem, jak również w każdym środowisku, w którym występuje problem skażenia związkami arsenu. Poza tym, plazmid ten może zostać wykorzystany w innych gałęziach „białej biotechnologii”, takich jak biometalurgia. Górnictwo i hutnictwo Wynalazek może być stosowany do rekultywacji terenów górniczych i hutniczych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Warszawski

NIP: 5250011266

Kraj: Polska

Adres www: http://www.uott.uw.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"