Baza technologii


Logo wpisu nowe technologie antykorozyjne

nowe technologie antykorozyjne

coat-it sp.z o.o.

Opis technologii / usługi

W coat-it łączymy wiedzę z zakresu nowych materiałów oraz nanotechnologii aby otrzymywać innowacyjne dodatki do metalicznych nanokompozytowych powłok ochronnych. Mogą one znaleźć zastosowanie wszędzie tam gdzie tradycyjne technologie są niewystarczające, a w szczególności w przemyśle samochodowym, samolotowym, maszynowym i chemiczny.
Obok powłok o znakomitych parametrach antykorozyjnych i mechanicznych (produkt w fazie testów pilotażowych) pracujemy nad nowymi materiałami o zdolnościach do samooczyszczenia się czy samonaprawiania, a także o właściwościach antybakteryjnych (w fazie proof of concept). Dane na temat jednego z naszych produktów zostały opublikowane w międzynarodowym czasopiśmie dotyczącym powłok, mamy też zgłoszenie patentowe.
Stosowanie powłok z naszymi dodatkami wydłuża czas życia pokrytego przedmiotu, zwiększa bezpieczeństwo jego stosowania i obniża koszty eksploatacji. Nasza technologia pomaga także w ograniczaniu użycia toksycznych związków np. chrom (VI).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Opracowujemy dodatki do powłok, które w prosty i tani sposób, bez konieczności modyfikacji istniejących procesów, pozwolą na otrzymywanie powłok nanokompozytowych oraz powłok funkcjonalnych. Proponowana technologia ma nie tylko duży potencjał rynkowy, ale także w istotny sposób może wpłynąć na życie każdego z nas. Zwiększając nasze bezpieczeństwo. Oszczędzając nasze pieniądze wydawane na zużywające/korodujące przedmioty i ich naprawę. Dodatki coat-it mają także na celu ograniczenie negatywnego wpływu przemysłu galwanicznego na środowisko i wpisują się w politykę zrównoważonego rozwoju.

Zastosowanie rynkowe

Potencjalnymi odbiorcami naszej technologii są producenci surowców do galwanizacji, małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzające powłoki ochronne (galwanizernie) oraz producenci stali i wyrobów stalowych. Odbiorcami końcowymi jest m.in. przemysł samochodowy, maszynowy, chemiczny, energetyczny.

Tagi

Branże

Zdjęcia

Lokalizacja

Puławy, woj. lubelskie

Dane podmiotu

Nazwa: coat-it sp.z o.o.

NIP: 9662131668

Kraj: Polska

Adres www: https://coat-it.pl/

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Mikro

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 7

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 9 września 2021 12:28

Wróć na stronę "Bazy"