Baza technologii


Logo wpisu Nowy biomateriał na bazie polilaktydu (PLA) o podwyższonych właściwościach mechanicznych

Nowy biomateriał na bazie polilaktydu (PLA) o podwyższonych właściwościach mechanicznych

PROF-POL SP. Z O.O.

Opis technologii / usługi

Wytworzenie materiału (kompozycji polimerowej) na bazie PLA. W tym celu przewiduje się wykonanie serii badań, których efektem będzie doświadczalne wyekstrahowanie, spośród wstępnie wybranych i dopuszczalnych, najbardziej efektywnego wypełniacza. Następnie przygotowanie typoszeregu kompozycji o zróżnicowanej zawartości wypełniacza, wytworzenie próbek biomateriałów i badania właściwości mechanicznych przygotowanych materiałów bezpośrednio po wytworzeniu oraz po różnym okresie leżakowania w modelowych płynach fizjologicznych. Jako wypełnienie przewiduje się zastosowanie biokompatybilnych, biodegradowalnych i bioresorbowalnych włokień, które uszlachetnią mechanicznie materiał wyjściowy. Dodatkowo wiadomo jest, że czas rozkładu PLA jest uzależniony jest głównie od masy cząsteczkowej termoplastu, którą można sterować w procesie jego przetwarzania. W tym kontekście można powiedzieć, że dokonano rozpoznania problemu i zaplanowano badania, w efekcie których można wytworzyć nowy biomateriał na bazie PLA, spełniający kryteria w zakresie właściwości mechanicznych, o sterowalnym czasie rozkładu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Najważniejsze cechy użytkowe PLA, to jego biodegradowalność i bioresorbowalność. Biodegradowalność polega na samoistnym rozkładzie biologicznym w środowisku naturalnym. Dzięki temu można wykorzystać ten materiał do produkcji wyrobów, które stanowią istotny problem w kwestii zanieczyszczenia środowiska. Chodzi tu o takie wyroby, jak m.in.: opakowania z tworzyw sztucznych, jednorazowe zestawy talerzy, kubków, sztućców pozostawione w miejscach np. grillowania. Innym aspektem jest zastosowanie tworzyw bioresorbowalnych w bioinżynierii. Tam wykorzystuje się je, jako np. bioresorbowalne wszczepy podskórne, bioresorbowalne stenty kardiochirurgiczne, samowchłanialne nici chirurgiczne, nośniki leków, itp. PLA jest wykorzystywany we wszystkich, wspomnianych wyżej zagadnieniach. Tak więc w odniesieniu do zastosowań PLA może być wykorzystywany w medycynie i bioinżynierii, do produkcji biorozkładalnych opakowań w przemyśle spożywczym, mleczarskim, mięsnym, w efekcie końcowym wszędzie tam, gdzie biowchłanialność, czy też samoistny rozkład biologiczny stanowią determinującą cechę materiałową.

Zastosowanie rynkowe

Najważniejsze zastosowanie nowego materiału na bazie PLA w branży spożywczej wynika z jego biodegradowalności i bioresorbowalności ( samoistny rozkład biologiczny w środowisku naturalnym). Dzięki tym właściwościom można wykorzystać ten materiał do produkcji wyrobów, które zwykle zanieczyszczają środowisko. Takie wyroby, to m.in.: wszelkie opakowania z tworzyw sztucznych, a także jednorazowe zestawy talerzy, kubków, sztućców itp. Po określonym czasie nastąpi biodegradacja tych produktów. Znane tworzywa bioresorbowalne w bioinżynierii, to np. bioresorbowalne wszczepy podskórne, bioresorbowalne stenty kardiochirurgiczne, samowchłanialne nici chirurgiczne. W niniejszym projekcie nowy materiał na bazie PLA może być wykorzystywany w medycynie i bioinżynierii, do produkcji biorozkładalnych i biowchłanialnościowych zestawów w postaci płyt i śrub z nowego tworzywa, do wewnętrznego zaopatrzenia chirurgicznego (ortopedycznego), np. złamań kości długich.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: PROF-POL SP. Z O.O.

NIP: 5423229770

Adres www: http://www.profpol.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"