Baza technologii


Logo wpisu Obrazowanie hiperspektralnego w zarządzaniu infrastrukturą drogową

Obrazowanie hiperspektralnego w zarządzaniu infrastrukturą drogową

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Opis technologii / usługi

Rozwiązanie zakłada wykorzystanie obrazowania hiperspektralnego w automatyzacji przeglądów obiektów mostowych. Zastosowanie technologii obrazowania hiperspektralnego umożliwia między innymi wykrycie ognisk korozji betonu i stali niewidocznych gołym okiem w trakcie przeglądów okresowych oraz identyfikację ich intensywności bez konieczności pobierania próbek i badań laboratoryjnych. Zdjęcia pozyskane z kamer hiperspektralnych zamontowanych na stałe na obiekcie bądź stosowane w przeglądach z zastosowaniem pojazdów UAV analizowane są następnie poprzez sieci neuronowe klasyfikujące obiekty do remontu bądź szczegółowej ekspertyzy. Całość pobranych danych w trakcie przeglądu jest zapisywana w sposób graficzny na modelu BIM obiektu, umożliwiając ciągłą jego aktualizację oraz swobodny wgląd i przepływ informacji między jednostką przeprowadzającą przegląd, a zarządcą obiektu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Obrazowanie hiperspektralne, mimo swojego potencjalnie szerokiego spektrum zastosowania, nie jest obecnie wykorzystywane do przeprowadzania przeglądów obiektów budowlanych, co czyni opisywana technologię innowacją na skalę światową. W porównaniu do obecnego systemu zarządzania infrastrukturą, przedstawione rozwiązanie w pełni eliminuje problemy związane z terenową dostępnością obiektu, warunkami pogodowymi oraz koniecznością angażowania w przeglądy obiektu zespołu wykwalifikowanych pracowników. Elementem innowacyjnym projektu jest automatyzacja przeglądów obiektów mostowych oraz zastosowanie obrazowania hiperspektralnego do oceny stanu obiektu tak ze względu na możliwość wystąpienia korozji jak i zanieczyszczeń naturalnych (roślinność, pyły) i antropomorficznych (np. graffiti). Kolejną innowacją jest zastosowanie kamer przeznaczonych do montażu na pojazdach UAV, o możliwych do programowania trasach przelotów oraz przeniesienie danych bezpośrednio na model BIM, co umożliwi automatyzację procesu przeprowadzania przeglądów obiektów mostowych.

Zastosowanie rynkowe

Z proponowanej technologii korzystać mogą zarządcy dróg i linii kolejowych wszystkich kategorii przy jednorazowym wkładzie własnym, a następnie niewielkich opłatach na utrzymanie systemu. Zmniejsza on zakres manualnego przeprowadzania przeglądów obiektów mostowych i związaną z nimi koniecznością m.in. organizacji przetargów na obsługę obiektów oraz okres i tempo prowadzonych prac. Przy zastosowaniu proponowanej technologii możliwe będzie (w zależności od możliwości finansowych zarządcy obiektu) utrzymywanie monitoringu ciągłego obiektu mostowego poprzez montaż kamer hiperspektralnych na stałe na obiekcie bądź włączenie obiektu do zautomatyzowanego systemu monitoringu z wykorzystaniem kamery zamontowanej na pojeździe UAV. System zakłada automatyczną analizę pozyskanych danych i odesłanie zarządcy obiektu gotowego raportu zawierającego opinię na temat konieczności podjęcia stosownych działań naprawczych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

NIP: 6310200736

Kraj: Polska

Adres www: http://www.citt.polsl.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"