Baza technologii


Logo wpisu Obudowa przyrządów laboratoryjnych

Obudowa przyrządów laboratoryjnych

Krzysztof Lipiec

Opis technologii

Obudowa przyrządów laboratoryjnych do proponowanej licencji jest chroniona patentem (numer nie został jeszcze nadany) według konstrukcji opisanej w patencie jest przewidziana do wykonania z tworzywa sztucznego. Wewnętrzna konstrukcja obudowy zapewnia mocowanie płytek drukowanych bez jakichkolwiek dodatkowych elementów.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą rozwiązania jest jego uniwersalność, możliwość wykonania typoszeregów w wielu wymiarach przy kombinacji odpowiednich elementów.

Zastosowanie rynkowe

Chemia – technologia chemiczna – obudowy przyrządów laboratoryjnych Medycyna – obudowy przyrządów medycznych Medycyna sportowa – jw. Branża elektromaszynowa – przemysł precyzyjny i optyczny – obudowy przyrządów

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"