Baza technologii


Logo wpisu Ochrona powierzchni drewna przed działaniem światła

Ochrona powierzchni drewna przed działaniem światła

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna

Opis technologii / usługi

Technologia dotyczy sposobu ochrony powierzchni drewna przed działaniem światła oraz środka do realizacji tego sposobu. Opracowana metoda polega na aplikacji na powierzchnię drewna tlenków metali wybranych z grupy: tlenek prazeodymu (III), tlenek prazeodymu (IV), tlenek neodymu (III), tlenek erbu, tlenek itru. Nowatorskość przedmiotowej technologii polega na zastosowaniu tych tlenków jako absorberów UV w efektywnej ochronie drewna przed działaniem światła. Pierwszym etapem w opracowanej metodzie jest impregnacja powierzchni drewna kompozycją złożoną z wody lub rozpuszczalnika organicznego i przynajmniej jednego tlenku z grupy: tlenek prazeodymu (III), tlenek prazeodymu (IV), tlenek neodymu (III), tlenek erbu, tlenek itru. W etapie drugim powierzchnię drewna pokrywa się transparentnym lakierem na bazie żywic akrylowych, zawierającym dodatek jednego z wyżej wymienionych tlenków, ich mieszaniny lub kombinacji w układzie wielowarstwowym. Technologia dotyczy zarówno innowacyjnego środka do zabezpieczania drewna przed działaniem światła, jak i metody jego praktycznego zastosowania. Lakier lub impregnat wzbogacony tlenkami z grupy lantanowców lub tlenkiem itru, a także ściśle określony sposób jego aplikacji na powierzchnię drewna, pozwala na uzyskanie następujących rezultatów: skuteczna ochrona powierzchni drewna przed zmianą barwy w wyniku działania światła, uzyskanie uszlachetnionej powierzchni o dobrej wyrazistości rysunku drewna, zachowanie transparentności powłok lakierowych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technologia będąca przedmiotem analizy uwzględnia środek w postaci lakieru lub impregnatu, zawierający w składzie tlenki metali, których zastosowanie pozwala na uzyskanie nie tylko efektu ochrony powierzchni drewna przed zmianą barwy pod wpływem światła, ale także zachowanie i podkreślenie naturalnego rysunku drewna. Ma to szczególne znaczenie w przemyśle meblarskim i wyposażenia wnętrz, gdzie coraz większą uwagę przykłada się do właściwości estetycznych i dekoracyjnych elementów drewnianych. W zależności od indywidualnych potrzeb odbiorców docelowych, proponowaną technologię można modyfikować, nadając pożądany charakter powierzchni drewna, co stanowi również dużą zaletę proponowanej technologii. Dużą zaletę pod kątem możliwości komercjalizacyjnych analizowanego rozwiązania stanowi także fakt, że elementy składowe kompozycji środka do ochrony są powszechnie dostępne dla potencjalnych odbiorców.

Zastosowanie rynkowe

Technologia w obu branżach może mieć przede wszystkim swoje wykorzystanie jako środek do uszlachetnienia powierzchni drewna i zachowania jej naturalnego rysunku. Efekt ten może być istotny dla tych odbiorców, dla których estetyka i design produktu końcowego jest szczególnie ważny. Dlatego też owocne może okazać się skierowanie oferty technologii w nisze rynkowe, np. do producentów mebli unikatowych. Instytut poszukuje partnerów i inwestorów, którzy chcieliby zakupić i wdrożyć tę technologię. Idealnym partnerem byłby inwestor strategiczny działający w branży środków do ochrony drewna, a w szczególności środków do impregnacji i zabezpieczenia drewna przed działaniem światła UV, który byłby gotów do dalszego rozwoju wynalazku.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna

NIP: 7770000985

Kraj: Polska

Adres www: http://www.itd.poznan.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"