Baza technologii


Logo wpisu Oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów komunalnych

Oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów komunalnych

Politechnika Świętokrzyska

Opis technologii / usługi

Przedmiotem oferty jest innowacyjna metoda oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów komunalnych, w której wykorzystuje się reakcję Fentona. Do odcieków, po dodaniu reagentów, dodaje się stałe produkty spalania, popiół ze spalania węgla kamiennego i/lub brunatnego i/lub popiół ze spalania biomasy. Jako stały produkt spalania stosuje się także popiół i/lub żużel ze spalania komunalnych osadów ściekowych, przy czym żużel ze spalania komunalnych osadów ściekowych przed dodaniem do odcieków ze składowisk odpadów komunalnych doprowadza się do frakcji < 1,0 mm. W prezentowanym rozwiązaniu nie prowadzi się biologicznego stopnia oczyszczania, który jest szczególnie wrażliwy na zmiany stężenia zanieczyszczeń w odciekach ze składowisk odpadów komunalnych. Umożliwia się kontrolowanie ilości dawkowanego popiołu pozwalające na zmniejszenie ilości powstającego odpadu końcowego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

znacząca odporność na zmianę stężenia zanieczyszczeń w odciekach, związana z wiekiem składowiska, utylizacja popiołów i żużli, kontrolowanie ilości dawkowanego popiołu pozwalające na zmniejszenie ilości powstającego odpadu końcowego. prostota rozwiązania,

Zastosowanie rynkowe

remediacja odcieków składowiskowych zastosowanie popiołów w gospodarce o obiegu zamkniętym

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Politechnika Świętokrzyska

NIP: 6570009774

Adres www: http://www.tu.kielce.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"