Baza technologii


Logo wpisu Oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów komunalnych

Oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów komunalnych

Politechnika Świętokrzyska

Opis technologii

Przedmiotem oferty jest innowacyjna metoda oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów komunalnych, w której wykorzystuje się reakcję Fentona. Do odcieków, po dodaniu reagentów, dodaje się stałe produkty spalania, popiół ze spalania węgla kamiennego i/lub brunatnego i/lub popiół ze spalania biomasy. Jako stały produkt spalania stosuje się także popiół i/lub żużel ze spalania komunalnych osadów ściekowych, przy czym żużel ze spalania komunalnych osadów ściekowych przed dodaniem do odcieków ze składowisk odpadów komunalnych doprowadza się do frakcji < 1,0 mm. W prezentowanym rozwiązaniu nie prowadzi się biologicznego stopnia oczyszczania, który jest szczególnie wrażliwy na zmiany stężenia zanieczyszczeń w odciekach ze składowisk odpadów komunalnych. Umożliwia się kontrolowanie ilości dawkowanego popiołu pozwalające na zmniejszenie ilości powstającego odpadu końcowego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

znacząca odporność na zmianę stężenia zanieczyszczeń w odciekach, związana z wiekiem składowiska, utylizacja popiołów i żużli, kontrolowanie ilości dawkowanego popiołu pozwalające na zmniejszenie ilości powstającego odpadu końcowego. prostota rozwiązania,

Zastosowanie rynkowe

remediacja odcieków składowiskowych zastosowanie popiołów w gospodarce o obiegu zamkniętym

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Politechnika Świętokrzyska

NIP: 6570009774

Adres www: http://www.tu.kielce.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"