Baza technologii


Logo wpisu OpenEye - zarządzanie instalacjami przemysłowymi, monitorowanie mediów

OpenEye - zarządzanie instalacjami przemysłowymi, monitorowanie mediów

WASKO S.A.

Opis technologii / usługi

System OpenEye jest rozwiązaniem klasy SCADA. Jest on przeznaczony do kontroli procesów produkcyjnych, nadzoru pracy sieci gazowniczych, wody, ciepła i energii. Doskonale sprawdza się w zarządzaniu „parasolowym” jako aplikacja integrująca różnorodne instalacje: budynkowe - w ramach BMS, mediów technicznych (szpitale), sieciowe (TCP/IP), a także serwerowe i macierzowe. Oprogramowanie OpenEye znajduje zastosowanie zarówno w prostych aplikacjach jednostanowiskowych, jak i w rozproszonych systemach o architekturze klient-serwer. Najważniejszymi zadaniami systemu OpenEye są: monitorowanie procesów technologicznych, nadzór nad poprawnością pracy instalacji i alarmowanie w sytuacjach nieprawidłowych, sterowanie parametrami pracy urządzeń, a także rejestracja i gromadzenie danych technologicznych. System przetwarza skomplikowaną informację techniczną - strumienie danych analogowych i cyfrowych na postać zrozumiałą dla człowieka. Wyświetla te dane w formie graficznej na przejrzystych schematach, wykresach i tablicach synoptycznych. W tym celu system wyposażono w zestaw sprawdzonych narzędzi, które wspomagają codzienną pracę operatora - silnik graficzny do tworzenia schematów i aplikacji, wygodny panel alarmów ułatwiający obserwację zdarzeń, kreator raportów służący do przygotowania dowolnych zestawień na podstawie danych zbieranych przez system itp.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zastosowanie OpenEye SCADA pozwala na: wyraźne obniżenie kosztów utrzymania i nadzoru, skrócenie czasu usunięcia awarii, obniżenie kosztów eliminacji awarii, optymalizację zarządzania procesami technologicznymi, podniesienie jakości produkcji poprzez stały monitoring, uzyskanie precyzyjnej informacji na potrzeby zarządzania.

Zastosowanie rynkowe

OpenEye SCADA to innowacyjny system wizualizacji procesów technologicznych przeznaczony dla: zakładów posiadających zautomatyzowane linie produkcyjne - monitorowanie infrastruktury technologicznej, przedsiębiorstw dystrybucji mediów (gazu, wody, ciepła) - monitorowanie zużycia, firm i instytucji zarządzających rozproszonym majątkiem (stacje meteorologiczne, sondy pomiaro- we, obiekty bezobsługowe) - monitorowanie stanu i odczytów urządzeń pomiarowych, jednostek o złożonej infrastrukturze IT (szpitale, uczelnie, urzędy itp.) - monitorowanie serwerowni integratorów instalacji budynkowych jako system klasy BMS (ang. Building Management System) - zarządzenie budynkami.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: WASKO S.A.

NIP: 9542311706

Adres www: http://www.wasko.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"