Baza technologii


Logo wpisu Opracowanie innowacyjnych technologii modyfikacji powierzchni biomateriałów tytanowych w niskotemperaturowej plazmie w aspekcie ich przeznaczenia na implanty kostne lub kardiologiczne

Opracowanie innowacyjnych technologii modyfikacji powierzchni biomateriałów tytanowych w niskotemperaturowej plazmie w aspekcie ich przeznaczenia na implanty kostne lub kardiologiczne

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Zastosowanie – opracowanych w skali półtechnicznej w WIM PW – innowacyjnych technologii obróbek jarzeniowych tytanu i jego stopów, a także stali medycznych w aspekcie wzrostu właściwości użytkowych oraz kształtowania oczekiwanych właściwości biologicznych implantów kostnych, kardiologicznych i instrumentarium medycznego takich jak: biozgodność, atrombogenność, antybakteryjność, cechy biomimetyczne, kontrola składu tworzącego się biofilmu w zależności od ich przeznaczenia. Konstrukcja i budowa uniwersalnego urządzenia do niskotemperaturowych obróbek jarzeniowych tytanu i jego stopów, w tym Nitinolu – stopu z pamięcią kształtu, a także stali medycznych. Jest to więc opracowanie pełnej oferty dla producentów wyrobów medycznych tj. urządzenia wraz z technologią zwiększenia ich trwałości, niezawodności, jakości, a więc wytwarzania wyrobów medycznych np. implantów kostnych, kardiologicznych, instrumentarium medycznego nowej generacji na bazie obecnie produkowanych, których właściwości użytkowe kształtowane będą innowacyjnymi obróbkami powierzchniowymi umożliwiającymi wytworzenie warstw dyfuzyjnych o określonych właściwościach na detalach o skomplikowanych kształtach.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Duże doświadczenie w tematyce kszałtowania właściwości tytanu i jego stopów, stali austenitycznych. Obecnie prowadzone są projekty NCBiR mające na celu wytworzenie pierścieni zastawek serca oraz tzw. pompy wirowej wspomagania pracy serca. Elementy te wykonane są z tytanu i jego stopów, ponadto projekt INNOTECH w zakresie produkcji implantów kostnych ze stopu NiTi z pamięcią kształtu. Realizowany jest też projekt NCN obróbki powierzchniowej stopu tytanu z przeznaczeniem na implant stawu biodrowego. Opracowane technologie będą mogły być zastosowane także do kształtowania właściwości wyrobów medycznych wykonanych ze stali wysokostopowych, w tym austenitycznych, m.in. instrumentarium medycznego. Innowacyjność opracowanych technologii kształtowania właściwości biomateriałów metalicznych umożliwiająca wytworzenie dyfuzyjnych warstw o określonej mikrostrukturze, składzie chemicznym i fazowym, nieosiągalnych w dotychczas stosowanych metodach m.in. warstw wielofazowch z zewnętrzną strefą nanokrystalicznego azotku tytanu - TiN lub tlenku tytanu - TiO2 i kompozytowych typu TiO2+TiN+Ti2N+αTi(N), zakres badań, kontakty z wytwórcami implantów i instrumentarium medycznego stworzą podstawę do wprowadzenia nowych polskich implantów i instrumentarium na rynek medyczny, nie tylko krajowy.

Zastosowanie rynkowe

Uruchomienie obróbki powierzchniowej konkretnych wyrobów medycznych z zastosowaniem innowacyjnych technologii kształtujących ich właściwości użytkowe z ewentualnym opracowaniem konstrukcji i budowy urządzenia (około 8-10 miesięcy) w ośrodku produkującym obrabiane wyroby, albo z utworzeniem ośrodka wykonującego obróbkę powierzchniową – kształtującą właściwości – konkretnych wyrobów np.: - implanty kostne (m. in. proteza stawu biodrowego, implanty stomatologiczne, stabilizatory kręgosłupa) – biozgodność, aktywność biologiczna, cechy biomimetyczne, odporność na zużycie przez tarcie, obniżenie współczynnika tarcia -implanty kardiologiczne (mające kontakt z krwią) – elementy protez serca, układów wspomagających pracę serca (pompy, zastawki, stenty) – m.in. ograniczenie wykrzepiania krwi, adhezja śródbłonków. -instrumentarium medyczne – wykonane z tytanu i jego stopów lub ze stali stosowanych w medycynie (zwiększenie trwałości, niezawodności poprzez zwiększenia twardości, odporności na zużycie przez tarcie, odporności na korozję, ograniczenie adhezji bakterii) - elementy urządzeń medycznych pracujące w warunkach korozyjnych (np. w kontakcie z płynami ustrojowymi) wyrobów z tytanu i jego stopów oraz stali stosowanych w medycynie.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"