Baza technologii


Logo wpisu Opracowanie strategii sterowania źródłami pracującymi w systemie energetyki rozproszonej

Opracowanie strategii sterowania źródłami pracującymi w systemie energetyki rozproszonej

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Celem projektu było opracowanie strategii pracy źródeł energii elektrycznej pracujących w systemie energetyki rozproszonej. Opracowane strategie są pod postacią odpowiednich algorytmów lub zależności funkcjonalnych określających zachowanie się źródła w zależności od zmieniających się czynników zewnętrznych. Opracowano procedury zachowania się wybranych źródeł pracujących w systemie energetyki rozproszonej w zależności od aktualnych cen kupna i sprzedaży energii elektrycznej oraz ustaloną politykę operatora źródła.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

1. Uniwersalność 2. Łatwość wdrożenia 3. Niskie koszty wdrożenia 4. Możliwość przewidywania zapotrzebowania odbiorcy 5. Możliwość zwiększenia zysków właścicieli źródeł rozproszonych. 6. Możliwość wydłużenia cyklu życia źródeł rozproszonych. 7. Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego (pewności dostaw energii).

Zastosowanie rynkowe

Wyniki osiągnięte w projekcie mogą zostać wykorzystane przez właścicieli rozproszonych źródeł energii elektrycznej (w tym źródeł przydomowych) do zoptymalizowania sposobu prowadzenia swoich maszyn bądź urządzeń w kierunku osiągnięcia celów takich jak maksymalizacja zysku czy wydłużenie żywotności źródła.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"