Baza ekspertów


Logo wpisu Opracowanie studium wykonalności i ekspertyz w drodze do Przemysłu 4.0

Opracowanie studium wykonalności i ekspertyz w drodze do Przemysłu 4.0

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji

Opis oferowanych usług

Podstawowym celem usługi jest sprawdzenie technologii, rozwiązania lub produktu. Przedsięwzięcie może obejmować wkład merytoryczny do rozwoju większego projektu. Przedmiotem usługi są badania wstępne, studium wykonalności, proof of concept, koncepcja rozwiązania (schemat linii produkcyjnej, przegląd rynku i nowych technologii, wytypowanie urządzeń nowych na linię w celu optymalizacji z uwzględnieniem modułów inspekcji wizyjnej i wykonawczych, opinia o innowacyjności rozwiązań)

Tagi

Lokalizacja

Radom, woj. mazowieckie

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji

NIP: 7960035805

Kraj: Polska

Adres www: https://www.itee.lukasiewicz.gov.pl/

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Obszary współpracy

Doradztwo technologiczne

Doświadczenie

Wdrożenia prac B+R
Wdrożenia międzynarodowe
Przeprowadzanie audytów, ekspertyz
Doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych
Wsparcie w transformacji cyfrowej

Dodano 29 grudnia 2023 21:35

Wróć na stronę "Bazy"