Baza technologii


Logo wpisu Oprogramowanie do kontroli i optymalizacji pracy biogazowni - BIOGAZ+ 2.0

Oprogramowanie do kontroli i optymalizacji pracy biogazowni - BIOGAZ+ 2.0

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Przedmiotem opracowanej technologii jest program komputerowy wspomagający kontrolę i optymalizację pracy biogazowni, który działa w oparciu o uzupełnianą przez operatora biogazowni, codziennie aktualizowaną, bazę danych instalacji (ilości zużywanych substratów, parametry procesowe, produkcję biogazu i energii elektrycznej) oraz o wyniki badań laboratoryjnych generowanych w uczelnianym laboratorium (analizy FOS/TAC, azotu amonowego, suchej masy, stosunku C/N itp.).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Program BIOGAZ+ wraz z modyfikacjami powstałymi w toku realizacji niniejszego projektu został opracowany w celu ułatwienia nadzorów technologicznych nad biogazowniami poprzez jednostki naukowo-badawcze lub komercyjne.

Zastosowanie rynkowe

Opracowany program stanowi swego rodzaju platformę internetową do kontroli podstawowych parametrów procesowych, produkcyjnych
i finansowych biogazowni.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Poznań, woj. wielkopolskie

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 9

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 15 marca 2023 11:31

Wróć na stronę "Bazy"