Baza technologii


Logo wpisu Oprogramowanie IP_PULS – narzędzie komunikacji w zarządzaniu operacyjnym własnością intelektualną i procesami komercjalizacji

Oprogramowanie IP_PULS – narzędzie komunikacji w zarządzaniu operacyjnym własnością intelektualną i procesami komercjalizacji

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Stworzone oprogramowanie służy do operacyjnego zarządzania prawami własności intelektualnej oraz procesami komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych obsługiwanych przez centra transferu technologii uczelni wyższych (ctt). Oprogramowanie może być wykorzystywane do ewidencji, archiwizacji, analizy i raportowania danych jakościowych i finansowych w oparciu o moduły bazodanowe w obszarze zarządzania operacyjnego (własność intelektualna i procesy komercjalizacji) w działalności ctt. Dane mają charakter danych jakościowych, w tym osobowych, i finansowych o różnym stopniu poufności. Oprogramowanie jest uniwersalną aplikacją opartą na przejrzystym interfejsie, pozwalającym na intuicyjną pracę użytkowników.
Najważniejsze funkcjonalności z punktu widzenia ctt:
• ewidencja procesu komercjalizacji,
• źródła finansowania produktów/technologii i prowadzonych projektów,
• ewidencja procesu ochrony własności intelektualnej,
• podział praw,
• monitoring przychodów i kosztów,
• generowanie pism,
• monitorowanie terminów związanych z procesem komercjalizacji i ochrony własności intelektualnej,
• monitoring budżetu,
• elastyczne generowanie raportów i statystyk,
• dostęp on-line 24h.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Najważniejsze zalety oprogramowania:
• dostęp do aktualnych danych procesów komercjalizacji i ochrony własności intelektualnej,
• konsolidacja danych w jednym miejscu,
• oszczędność czasu obsługi procesów,
• bezpieczeństwo danych na serwerze uczelni,
• możliwość elastycznej adaptacji aplikacji do indywidualnych procedur,
• oprogramowanie zaprojektowane procesowo,
• bogate opcje raportowania.

Zastosowanie rynkowe

Zastosowanie oprogramowania przede wszystkim przez centra transferu technologii uczelni wyższych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Poznań, woj. wielkopolskie

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 8

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 16 marca 2023 13:47

Wróć na stronę "Bazy"