Baza technologii


Logo wpisu Optyczny czujnik wodoru

Optyczny czujnik wodoru

Politechnika Świętokrzyska

Opis technologii / usługi

Przedmiotem oferty jest optyczny czujnik wodoru, zawierający warstwę aktywną naniesioną na odbijające podłoże umieszczone w obudowie, w którym światło jest doprowadzane i odprowadzane światłowodami. Warstwę aktywną stanowi nanokompozytowa warstwa węglowopalladowa, zbudowana z nanoziaren palladu osadzonych w matrycy, stanowiącej jedną z alotropowych odmian węgla. Korzystnie, aktywna warstwa naniesiona jest na taśmę metalową lub na podłoże wykonane z kryształu nieprzezroczystego dla promieniowania podczerwieni. Optyczny czujnik wodoru według wynalazku wykorzystuje zmiany wartości współczynników pochłaniania i odbicia aktywnej warstwy nanokompozytu węglowo–palladowego w zakresie średniej podczerwieni od około 1300cm-1 do około 700cm-1 (około 8 μm - 14μm). Obecność wodoru w otoczeniu warstwy aktywnej skutkuje jego zaabsorbowaniem w matrycy węglowej i w konsekwencji uwodornieniem nanoziaren palladu obecnych w warstwie. Uwodorniona warstwa charakteryzuje się wzrostem aktywności modów wibracyjnych charakterystycznych dla układu wodórpallad, przypadających na wyżej wymieniony zakres widmowy promieniowania podczerwonego. Jest to spowodowane zmianą struktury warstwy, co w konsekwencji prowadzi do zmiany współczynników pochłaniania i odbicia.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

rozwiązanie wykorzystuje właściwości optyczne nowo wytworzonego nanokompozytu węglowopalladowego. Materiał ten charakteryzuje się niewielką zawartością palladu, co obniża koszty jego produkcji, urządzenie wykazuje dużą czułość i selektywność na obecność wodoru, praca czujnika wykorzystująca zmianę parametrów optycznych w zakresie podczerwieni w obecności gazu jest bardziej stabilna, ze względu na mniejszą wrażliwość sygnału optycznego na czynniki zewnętrzne (np.: pola elektromagnetyczne, temperatura), urządzenie jest łatwe w obsłudze

Zastosowanie rynkowe

Przemysł chemiczny, petrochemiczny - wszędzie tam, gdzie wymagana jest stała kontrola poziomu obecności wodoru

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Politechnika Świętokrzyska

NIP: 6570009774

Adres www: http://www.tu.kielce.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"