Baza technologii


Logo wpisu Optymalizacja – SILO

Optymalizacja – SILO

Transition Technologies

Opis technologii / usługi

SILO to pakiet oprogramowania do bieżącej optymalizacji procesu w danym punkcie pracy. Inspirowany działaniem układu odpornościowego żywych organizmów poprzez: bieżącą naukę procesu efektywną adaptację do zmian procesu efektywną optymalizację procesu. SILO można zastosować do optymalizacji procesów dużej skali w tym procesów spalania w kotłach energetycznych, odsiarczania spalin, procesów petrochemicznych. SILO automatycznie dobiera strategię optymalizacji w zależności od aktualnego stanu procesu i wiedzy o procesie.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

SILO to innowacyjne rozwiązanie w obszarze sterowania i optymalizacji procesu. Oprogramowanie uczy się procesu (tworzy model procesu) samoczynnie. Brak jest konieczności testów identyfikacyjnych i ingerencji w plan produkcji obiektu. Przykładowe wdrożenie na bloku 225 MW przynosi korzyści w stosunku rocznym rzędu: redukcji emisji CO2 o 8120 ton, redukcji zyżycia amonikau o 665 ton, obniżenia zużycia węgla o 2900 ton, wzrost sprawności kotła o 0,5%.

Zastosowanie rynkowe

Optymalizator SILO został wdrożony w ponad 100 instalacjach. Głównym zastosowaniem SILO to branża energetyczna. Optymalizator stosowany jest to kontroli procesu spalania. Poprzez automatyczną identyfikację modelu procesu SILO wypracowuje takie sterowanie dzieki któremu możliwe jest redukcja szkodliwych emisji, a także podniesienie sprawności kotła.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Transition Technologies

NIP: 5260213586

Adres www: http://www.tt.com.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"