Baza technologii


Logo wpisu Optymalny ekologicznie proces barwienia w celu poprawy odprowadzanych ścieków

Optymalny ekologicznie proces barwienia w celu poprawy odprowadzanych ścieków

Instytut Włókiennictwa

Opis technologii / usługi

Dokonano oceny ekologicznej środków pomocniczych stosowanych w procesach barwienia i wykończania dzianin w jednym z polskich zakładów włókienniczych. W środkach pomocniczych określono wartości ChZT, BZT5, podatność na biodegradację, stężenie detergentów, ekstraktu eterowego i toksyczność. W ramach poszczególnych grup użytkowych zostały wytypowane środki, które mogłyby być stosowane w sposób wymienny przy nieumniejszaniu wymogów technologicznych i jakościowych barwionych i wykończanych dzianin. Wykonano analizy zamienników w zakresie jak podano wyżej. W ramach poszczególnych grup użytkowych wytypowano środki optymalne ekologicznie. Opracowano nowe receptury barwienia i wykończania. Na ich podstawie przeprowadzono próby barwienia i wykończania oraz przetestowano ścieki powstające w tych procesach. Przetestowano również ścieki powstające przy stosowaniu dotychczasowych receptur. Stwierdzono, że w wyniku stosowania środków pomocniczych optymalnych ekologicznie można osiągnąć znaczące polepszenie składu i stężenia zanieczyszczeń w doprowadzanych ściekach. Wyrażały się one uzyskaniem redukcji większości parametrów oznaczonych w ściekach: ChZT, substancji ekstrahujących się eterem naftowym, spadkiem toksyczności oraz wzrostem podatności na biodegradację w zależności od rodzaju procesu technologicznego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- efektem ekologicznym jest zmniejszenie obciążenia ścieków pofarbiarskich zanieczyszczeniami pochodzącymi z chemicznych środków pomocniczych na drodze bezinwestycyjnej, czyli minimalizacja zanieczyszczeń "u źródła", tzn na etapie procesu technologicznego przed oczyszczeniem ścieków; - stosowanie chemikaliów bardziej przyjaznych dla środowiska sprawia, że ścieki zawierają niższe stężenie szkodliwych związków organicznych, lepiej się biodegradują oraz są mniej toksyczne w stosunku do organizmów żyjących w wodzie; - spełnienie dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem, w szczególności dyrektywy REACH nakazującej stosowanie chemikaliów najbardziej "przyjaznych" dla środowiska; - ułatwia spełnienie wymagań norm ISO 14001 dotyczących zarządzania środowiskiem oraz starania o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego na korzystanie ze środowiska zgodnie z dyrektywą IPPC.

Zastosowanie rynkowe

Zakłady przemysłu włókienniczego posiadające oddziały obróbki mokrej - prowadzenie procesów barwienia i wykończania dzianin.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Włókiennictwa

NIP: 7240000664

Adres www: http://www.iw.lodz.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"