Baza technologii


Logo wpisu Organofilizowane bentonity/ montmorylonity jako napełniacze do materiałów polimerowych

Organofilizowane bentonity/ montmorylonity jako napełniacze do materiałów polimerowych

Zakłady Górniczo - Metalowe ZĘBIEC w Zębcu Spółka Akcyjna

Opis technologii / usługi

Nanobenty ® to organofilizowane glinokrzemiany pochodzenia naturalnego przeznaczone jako nanonapełniacze materiałów polimerowych (lub w materiałach z udziałem polimerów jako spoiwo) takich jak: kompozyty, kleje, szpachlówki, farby ciekłe i proszkowe, lakiery, uszczelnienia i inne. Technologia wytwarzania organofilizowanych bentonitów i linia do wytwarzania składa się z węzłów wzbogacania, modyfikacji, filtracji, suszenia, mielenia i utylizacji ścieków. ZGM wspólnie z ZTZC w Szczecinie w ramach projektu celowego opracował technologię wytwarzania organofilizowanych bentonitów/ montmorylonitów jako nanonepłniaczy oraz przeprowadził próby produkcji półtechniczne przy użyciu kilku modyfikatorów.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Nanobenty ® mogą być stosowane jako nanonapełniacze oraz jako zagęstniki (klejów, farb, lakierów oraz różnych wyrobów chemii budowlanej a także jako sorbenty par rozpuszczalników organicznych np. stylenu, benzyny lub substancji nieorganicznych: amoniaku, siarkowodoru. Obecność odpowiednio dobranych oraz odpowiednio rozproszonych Nanobentonitów® w danym materiale polimerowym już przy udziale wagowym od ok 0,5 do 5 % wagowych skutkuje istotną poprawą szeregu cech użytkowych materiałów polimerowych w tym: właściwości mechanicznych, barierowych dla cieczy i gazów ( np. zwiększenie odporności na penetrację wody), termicznych elektoriozayjnych oraz zmniejszeniem palności (nie kapliwość w warunkach pożarowych ) i emisji dymu.

Zastosowanie rynkowe

Stosowane jako napełnanicze, wypełniacze, zagęstniki, sorbenty w wielu produktach przemysłowych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Zakłady Górniczo - Metalowe ZĘBIEC w Zębcu Spółka Akcyjna

NIP: 6640000816

Adres www: http://www.zebiec.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"