Baza technologii


Logo wpisu „OSCAD – Otwarty Szkieletowy System Zarządzania Ciągłością Działania

„OSCAD – Otwarty Szkieletowy System Zarządzania Ciągłością Działania

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Opis technologii / usługi

Działanie każdej organizacji obarczone jest ryzykiem. Zwykle największą rolę odgrywa ryzyko finansowe. W wielu jednak przypadkach naruszenie ciągłości działania pociąga za sobą skutki społeczne, finansowe i prawne, a naruszenie zasad bezpieczeństwa - skutki prawne i polityczne. Są zagrożenia, których nie możemy wyeliminować, ponieważ są od nas niezależne. Musimy się zatem zabezpieczyć przed skutkami wystąpienia tych przyczyn. Są zagrożenia, na które możemy wpływać w celu ich minimalizacji (np. sabotaż, czy wadliwa ocena sytuacji). Potrzebne są mierniki, które pozwalają ocenić zagrożenia. Są zagrożenia, których sami nie możemy zminimalizować, ani zabezpieczyć się przed ich skutkami (np. siła wyższa, polityka). Możemy się jedynie od ich ubezpieczyć, oceniając poziom ryzyka ich wystąpienia. Narzędzie identyfikuje czynniki naruszające ciągłość działania lub zasoby organizacji oraz pozwala przygotować się na ich wystąpienie przez wdrożenie zabezpieczeń adekwatnych do ryzyka, bowiem OSCAD oparty jest na analizie ryzyka. OSCAD jest w pełni zgodny z normą BS 25999 (ISO 22301) w zakresie zarządzania ciągłością działania oraz ISO 27001 w zakresie bezpieczeństwa informacji. Wdrożenie narzędzia pozwala wykazać, że podmiot: działał z należytą starannością, bazując na najlepszych standardach i wzorcowych praktykach z tej dziedziny; podjął wszystkie niezbędne działania zgodnie z zasadami sztuki i prawa; z należytą starannością zabezpieczał aktywa instytucji.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Korzyści dla organizacji korzystających z systemu OSCAD Dzięki systemowi OSCAD firma lub instytucja: posiada usystematyzowaną wiedzę na temat realizowanych procesów oraz wykorzystywanych i przetwarzanych informacji, aktywnie identyfikuje czynniki mogące zakłócić realizację jej procesów biznesowych lub zagrozić przetwarzanym informacjom, jest w stanie skutecznie reagować na sytuacje kryzysowe, obniża koszty i skraca czas powrotu do funkcjonowania w przypadku sytuacji kryzysowej, posiada udokumentowany proces zarządzania ryzykiem oraz stan ochrony przed zagrożeniami, w obliczu problemu może wykazać, że podjęto działania z należytą starannością bazując na najlepszych standardach i wzorcowych praktykach. Firma lub organizacja wdrażająca system OSCAD zostaje wyposażona w środki i techniczne, które: ograniczają liczbę incydentów i wielkości wynikających z nich strat, pozwalają ma kontrolowanie nakładów finansowych na bezpieczeństwo tak, aby były one adekwatne do ponoszonego ryzyka, podnoszą prestiż wśród partnerów biznesowych, kluczowych klientów i petentów.

Zastosowanie rynkowe

System może być wykorzystywany w obszarach: administracji publicznej administracji samorządowej medycyny transportu energetyki wod.-kan górnictwa

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

NIP: 6340125399

Kraj: Polska

Adres www: http://www.emag.lukasiewicz.gov.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"