Baza technologii


Logo wpisu Otrzymywanie tworzyw biodegradowalnych na bazie surowców odnawialnych

Otrzymywanie tworzyw biodegradowalnych na bazie surowców odnawialnych

Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Opis technologii / usługi

Technologia dotyczy otrzymywania w pełni biodegradowalnych mieszanek polimerowych, do produkcji których wykorzystywane będą naturalne surowce roślinne. Rozwiązuje problem odpadów i zastępuje surowce pochodzenia petrochemicznego krajowymi surowcami roślinnymi. Wykorzystuje tanie, powszechne dostępne, odnawialne surowce. Tworzywa biodegradowalne mogą być przetwarzane standartowymi urządzeniami do przetwórstwa tworzyw termoplastycznych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Otrzymywane tworzywa rozkładają się w krótkim czasie w przeciwieństwie do tworzyw bazujących na surowcach petrochemicznych. Producent wpisuje się w „zieloną chemię” i ma możliwość przygotowania się do dyrektyw unijnych zakazujących stosowania poliolefin na wyroby foliowe.

Zastosowanie rynkowe

Branża spożywacza. W ogrodnictwie i rolnictwie biodegradowalne folie można wykorzystać do ściółkowania gleby. Tego typu folie mogą być powszechnie stosowane w celu zabezpieczenia roślin przed chwastami co daje możliwość wyeliminowania użycia herbicydów w trakcie uprawy. Folie takie mogą pełnić funkcje ochronne dla roślin w okresie ich wzrostu a po spełnieniu swojej roli następuje ich biodegradacja. W zależności od rodzaju materiału folia ulegnie rozkładowi lub może zostać zaorana do gleby .Ponadto z materiałów biodegradowalnych można wykonać doniczki, wkłady na rozsady, zaciski , klipsy wykorzystywane w uprawie roślin. Ochrona środowiska. Z opracowanych materiałów biodegradowalnych można wytwarzać przyjazne dla środowiska folie i opakowania ulęgające rozkładowi w warunkach kompostowalnych w krótkim czasie. Podstawowe zastosowanie takich folii to jednorazowe reklamówki sklepowe, worki na śmieci i nieczystości. Opakowania i poligrafia. Wytwarzane materiały biodegradowalne mogą znaleźć zastosowanie do pakowania produktów które nie wymagają długiego czasu przechowywania w tym również do pakowania żywności. Z opracowanych tworzyw można uzyskać zarówno folie elastyczne jak i sztywne przeznaczone do termoformowania oraz materiały wykonane technologią wtrysku, dzięki czemu można uzyskać szeroką gamę produktów dla przemysłu opakowaniowego.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Nowych Syntez Chemicznych

NIP: 7160002098

Adres www: http://www.ins.pulawy.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"