Baza technologii


Logo wpisu Oznaczanie składu podstawowego i szczegółowego pasz treściwych i objętościowych

Oznaczanie składu podstawowego i szczegółowego pasz treściwych i objętościowych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Opis technologii / usługi

Badania, pomiary i usługi analityczne w zakresie oznaczania składu podstawowego i szczegółowego pasz treściwych i objętościowych, NDF, ADF, ADL, związków mineralnych, substancji anty żywieniowych, karotenów oraz składu aminokwasowego wraz z oceną wartości białka, wilgotnością i pH kiszonek oraz lotnych kwasów tłuszczowych wraz z oceną wg klucza królewieckiego i skali Fliega. Badania, pomiary, usługi analityczne w zakresie: 1. oznaczania składu podstawowego i szczegółowego pasz treściwych i objętościowych: - sucha masa; - popiół; - białko ogólne i właściwe; - ekstrakt eterowy; - włókno surowe (celuloza, lignina, pentozany; - łatwo hydrolizujące węglowodany (glukoza, cukry i skrobia). 2. NDF, ADF, ADL 3. związki mineralne (Ca, P, Na, K) 4. substancje anty żywieniowe (alkaloidy, tanina, mocznik, amoniak) 5. karoteny 6. skład aminokwasowy wraz z oceną wartości białka 7. wilgotność i pH kiszonek oraz lotne kwasy tłuszczowe (kwas mlekowy, octowy i masłowy) wraz z oceną wg klucza królewieckiego i skali Fliega

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Dokładność i adekwatność pomiaru.

Zastosowanie rynkowe

Branża rolnicza oraz spożywcza.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Dane podmiotu

Nazwa: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

NIP: 8522545056

Kraj: Polska

Adres www: http://www.zut.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

Nie dotyczy

Forma komercjalizacji

Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"