Baza technologii


Logo wpisu Półtechniczna ekstrakcja

Półtechniczna ekstrakcja

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

Opis technologii / usługi

Jest to usługa bawcza przeprowadzana w laboratorium. W skład laboratorium wchodzą urządzenia, na których można przeprowadzać następujące procesy: - ekstraktor o pojemności 150 L do ekstrakcji wodnej, alkoholowej i alkoholowo-wodnej, - zbiornik procesowy pojemność 50 L - walidacja, prowadzenie procesów chemicznych z bieżącą kontrolą pH, w zakresie od -0 do +90°C- mieszanie oraz homogenizacja, - urządzenie próżniowe (wyparka próżniowa) pojemność kolby 10L - odparowywanie rozpuszczalników, recyrkulacja i zagęszczanie rozpuszczalników, suszenie proszków i granulatów, rekrystalizacja, reakcja pod chłodnicą zwrotną do 10L, ekstrakcje do 10L, - suszarka rozpyłowa ze sprężarką powietrza wydajność do 5kg/h -suszenie, opracowywanie parametrów suszenia rozpyłowego (temperatura, ciśnienie), - oraz urządzenia pomocnicze: wirówka (3,2L), wagi, prasa ręczna do wyciskania.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Przeprowadzanie ekstrakcji próbnych przy przechodzeniu ze skali laboratoryjnej na skalę techniczną z kontrolą zmiennych temperatury, ciśnienia, pH i czasu. Wszystkie urządzenia znajdują się w jednym laboratorium, więc technologia eliminuje problem konieczności przewożenia materiału.

Zastosowanie rynkowe

Usługa badawcza polegająca na przeprowadzeniu ekstrakcji na zlecenie lub optymalizacji procesu bądź poszczególnych etapów ekstrakcji.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

NIP: 7811830940

Adres www: http://www.iwnirz.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"