Baza technologii


Logo wpisu Pętla do utrzymywania zminimalizowanego kształtu zużytych butelek PET

Pętla do utrzymywania zminimalizowanego kształtu zużytych butelek PET

Arek Brzeziński

Opis technologii / usługi

Wzór użytkowy butelki PET, wyposażonej w pętlę przymocowaną do jej dna. Pętla służy do utrzymania minimalnego kształtu zużytej/pustej butelki PET po jej wcześniejszym zgnieceniu. Obecnie większość napojów bezalkoholowych, takich jak wody mineralne, napoje gazowane, napoje niegazowane, sprzedawanych jest w butelkach z tworzyw sztucznych wyprodukowanych na bazie polimerów syntetycznych, takich jak: polietylen, polipropylen czy politereftalan etylenu. Główną zaletą butelek z tworzyw sztucznych jest to, że są one zdecydowanie lżejsze i mniej narażone na uszkodzenia mechaniczne niż butelki szklane. Niestety takie tworzywa stanowią jednocześnie duże zagrożenie dla środowiska, dlatego bardzo istotne jest by wykonane z tych tworzyw butelki poddawane były powtórnemu przetworzeniu (recyclingowi). Butelki obecnie dostępne na rynku ze względu na tendencję do odkształcania się zajmują dużą ilość miejsca, przez co ich magazynowanie oraz transport nie jest maksymalnie efektywny. Znane w stanie techniki i obecne na rynku butelki nie są wyposażone w żadne elementy umożliwiające efektywne utrzymanie zgniecionego i zmniejszonego kształtu butelki. Butelka wyposażona w pętlę do utrzymywania jej zmniejszonego kształtu jest rozwiązaniem tego problemu. Umożliwia w szybki, łatwy i co najważniejsze trwały sposób zmniejszyć objętość butelek, bez konieczności używania do tego celu żadnych dodatkowych urządzeń. Dzięki proponowanemu rozwiązaniu minimalizowanie butelek PET jest możliwe w każdym miejscu: w domu, w biurze, na siłowni. Zgnieciona i zaczepiona pętlą butelka ma maksymalnie mały kształt, przez co zajmuje możliwie małą ilość miejsca jako odpad. Potwierdzeniem efektywności zastosowania pętli jest doświadczenie, z którego wynika, że butelki zgniecione i zaczepione pętlą mają o 66% mniejszą objętość niż butelki nie zgniecione.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Przewaga butelki z innowacyjną pętlą nad innymi dostępnymi rozwiązaniami: efektywność zastosowania: butelka po spięciu pętlą nie odkształca się i utrzymuje maksymalnie mały kształt łatwość stosowania: możliwość spięcia butelki bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń wygoda stosowania: możliwość zgniecenia i „zapętlenia” butelki w każdym miejscu: w domu, na ulicy, w biurze uniwersalność zastosowania: pętla może być zastosowana do butelek różnej wielości i kształtu prostota stosowania: nie trzeba wykorzystywać zakrętki do utrzymywania zgniecionego kształtu butelek, butelki zakręcone korkiem odkształcają się, maksymalny efekt można uzyskać spinając złożoną butelkę pętla Korzyści dla środowiska: mniejsze zanieczyszczenie atmosfery przez CO2. Mniejsza objętość odpadów z butelek typu PET to bardziej efektywny transport takich odpadów, a w rezultacie mniejsza ilość paliwa zużytego do ich transportu. popularyzacja zachowań proekologicznych w społeczeństwie Korzyści dla biorcy technologii: możliwość wejścia z innowacją na rynek niemiecki - oprócz ochrony wzoru użytkowego na terytorium Polski, jest on chroniony również na terytorium Niemiec (Ochrona wzoru użytkowego na terytorium Polski i Niemiec przysługuje na podstawie dwóch odrębnie udzielonych świadectw przyznanych przez Urząd Patentowy RP oraz DPMA w Monachium) możliwość promocji produktów w innowacyjnej butelce przy pomocy specjalnie zaprojektowanych na ten cel gotowych grafik marketingowych (projekt graficzny spełniający funkcję promocyjno-informacyjną dostosowany do wykorzystania jako element na etykiecie lub specjalnej zawieszce umieszczanej na szyjce butelki. Możliwość zapoznania się z projektem graficznym w pliku PDF na dole strony) możliwość posługiwanie się tytułem „Srebrny Laur Innowacyjności” w kategorii opakowania. Nagroda przyznana w konkucie im. Stefana Staszica na najlepsze produkty innowacyjne, organozowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo Technicznych oraz Naczelną Organizację Techniczną możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich na wdrożenie na rynek innowacji o charakterze ekologicznym wielowariantowość propozycji: - możliwość zakupu licencji lub praw własności do wzoru użytkowego - możliwość zakupu licencji lub praw własności do wzoru użytkowego na terytorium Polski lub jednocześnie Polski i Niemiec - możliwość zakupu grafik marketingowych do promocji napojów/wód w innowacyjnych butelkach

Zastosowanie rynkowe

Propozycja dedykowana jest do producentów napojów i/lub wód mineralnych pakowanych i dystrybuowanych w butelkach PET.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Wzór użytkowy

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"