Baza ekspertów


Logo wpisu Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

Opis oferowanych usług

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. jest koordynatorem Mazowieckiego Klastra Chemicznego (więcej informacji www.klasterchemiczny.com). PPP-T S.A. aktywnie uczestniczy w Radzie Projektowej Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych (ECRN), która wspiera kooperację biznesu i nauki w opracowaniu nowoczesnych rozwiązań dla branży chemicznej w Europie. PPP-T S.A. jest partnerem międzynarodowych konsorcjów projektowych inicjujących projekty badawczo-rozwojowe w całej Europie. Projekty mają na celu, m.in.: wzmocnienie potencjału rozwojowego nanotechnologii, budowanie sieci innowacyjnych programów badawczo-szkoleniowych dla młodych naukowców z zakresu chemii (Innowacyjne Sieci Szkoleniowe w ramach akcji Marie Skłodowskiej-Curie Horyzont 2020) czy rozwój współpracy tradycyjnego przemysłu z sektorem kreatywnym w krajach regionu Morza Bałtyckiego. PPP-T S.A. współpracuje z Parkiem Chemiczno-Przemysłowym w Szanghaju oraz Klastrem Przemysłu Przetwórczego Północno-Wschodniej Anglii (NEPIC).

Tagi

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

NIP: 7742816545

Adres www: http://www.pppt.pl

Obszary współpracy

Doradztwo technologiczne
Doradztwo finansowe
Doradztwo – inne

Doświadczenie


Dodano 12 maja 2021 16:41

Wróć na stronę "Bazy"