Baza technologii


Logo wpisu Płyty zrębkowe i sposób ich wytwarzania

Płyty zrębkowe i sposób ich wytwarzania

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Przedmiotem technologii jest płyta ze zrębek mająca budowę jedno- lub wielowarstwową, najkorzystniej trójwarstwową o grubości nie mniejszej niż 18 mm i gęstość powyżej 500 kg/m3, w jakiej warstwy środkowe wytworzone są ze zrębków zmieszanych z trocinami w ilości od 10% do 90%, przy czym najkorzystniej gdy udział trocin wynosi od 20% do 40% wagowych. Przedmiotem technologii jest również sposób wytwarzania płyt zrębkowych, w którym pozyskane w rębaku i/lub z przerobu agregatowego i/lub zrębki przeznaczone do produkcji płyt pilśniowych (zrębki defibracyjne) sortuje się na sitach o oczkach 50 x 50 mm, korzystnie, gdy udział frakcji pozostającej na sicie o oczku 10 x 10 mm, a przechodzącej przez oczko 40 x 40 mm jest większy od 80%, poddaje się suszeniu, do uzyskania wilgotności od 1% do 20%, miesza się z trocinami, korzystnie uprzednio zaklejonymi, w ilości od 10% do 90%, przy czym najkorzystniej gdy udział trocin wynosi od 20% do 40%, doprowadzonymi do podobnej wilgotności jak zrębki, po czym formuje się kobierzec, a następnie prasuje się go stosując gęstości wyższe, tj. o od 20 do 100 kg/m3, korzystnie 50 kg/m3 od powszechnie przyjętych, normatywnych zakresów w temperaturze minimum 180°C przez okres nie mniejszy niż 20 s/mm grubości płyty.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Korzyści z zastosowania niniejszej technologii płyty wykazują właściwości zbliżone do blatu przemysłowego, pomimo braku uszlachetnienia papierami dekoracyjnymi oraz przeciwprężnym, co świadczy o tym, iż po uszlachetnieniu będą wykazywały nawet wyższe właściwości. Wykonane w ten sposób płyty zrębkowe są grubsze od obecnie stosowanych, co nieco może implikować zmniejszeniem zastosowania w przemyśle. Z kolei wyższa jakość wiórów warstwy zewnętrznej pozwali na zwiększenie wskaźników wytrzymałościowych pod względem zginania oraz wytrzymałości na jego rozciąganie.

Zastosowanie rynkowe

Do głównych odbiorców przedmiotowej technologii zaliczyć należy największe przedsiębiorstwa związane z szeroko rozumianą branżą przetwórstwa drewna, które potencjalnie byłyby zainteresowanie licencjonowaniem bądź wykupem praw do opracowanego rozwiązania.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Poznań, woj. wielkopolskie

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 8

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 8 marca 2023 12:50

Wróć na stronę "Bazy"